Õppematerjalide loomine veebivahenditega
Kursuse kood HKC0083/1
Toimumise aeg 05.02.2019 - 05.03.2019
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, arvutilabor 203
Sihtgrupp tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada oma haridustehnoloogilist pädevust ja tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamiseks.
Sisu Õppematerjalide loomine veebivahenditega: õppemängude loomine LearningApps, Wordwall, kuldvillak, ajatelg Sutori, mõistekaardid Bubble.us, minivormid - meemid, mõtteterad jne, videoülesanded, veebitahvel Padlet. Vahendite valik võib varieeruda. E-koolikott.
Õpiväljundid - loob vähemalt nelja vahendiga õppeülesandeid;
- teab, milliseid võimalusi pakub e-Koolikott, oskab sinna luua oma ülesannete kogu;
- arvestab materjali luues autoriõigustega
Eeldused arvuti kasutamise oskus
Lõpetamistingimused Õppija esitab iga mooduli järel praktilise töö elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe
Maht 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 140 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.02.2019    14:00-17:30      
 19.02.2019    14:00-17:30      
 05.03.2019    14:00-17:30