Koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamine
Kursuse kood LTC0078/3
Toimumise aeg 22.09.2017 - 05.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Psühholoogia magistrikraadi, sellega võrdsustatud haridustasemega inimesed või magistriõppe üliõpilased (kes on läbinud koolispühholoogia suuna erialased ained)
Eesmärk kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad läbi viia „Koolipsühholoogide hindamivahendite komplekti“ teste ja interpreteerida tulemusi.
Sisu Psüühika toimimine; osaprotsessid aja tervik; laste testimise iseärasused, testimisega seotud statistilised analüüsid; testide tutvustamine jaläbiviimise katsetamine; testitulemuste interpreteerimine.
Õpiväljundid tunneb hindamisvahendite komplekti koostamiseks olnud teoreetilist lähenemist ning varasemaid vastavaid konstrukte hindavaid teste; teab testitulemuste analüüsimisega seotud statistilisi analüüse; tunneb kooliõpilaste testimise iseärasusi ja esilekerkivaid probleeme, erinevat tüüpi hindamise vahelisis erinevusi ; oskab läbi viia hindamisvahendite komplekti teste, testitulemusi skoorida ja tulemusi interpreteerida
Eeldused Psühholoogia magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või magistriõppes õppimine, läbitud peavad olema koolispühholoogia suuna erialased ained.
Lõpetamistingimused Osalemine viiel koolituspäeval loengutes, testide läbiviimise harjutamine, osalemine grupitöödes.
Kodutööd: testide läbiviimine, läbiviimise lindistamine, tulemuste kodeerimine ja interpreteeirmine, etteantud jutumite analüüsimine.
Õpikeskkond 40 kohaline auditoorium, mis toetab rühmatöö läbiviimist
Koolitaja kompetentsus erialane ettevalmistus, doktorikraad, erialaste testide koostajad.
Maht 8 EAP (kontaktõpe 34 tundi, iseseisevõpe 174)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mari-Liis Kaldoja, Eve Kikas, Mairi Männamaa, Liisi Salum, Piret Soodla, Aaro Toomela
Kursuse hind 400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kuni 25. augustini 400 EUR osaleja kohta, alates 26. augustist 430 EUR osaleja kohta. Maksumus sisaldab: koolituspäevi, õppematerjali, tunnistust.
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 22.09.2017    10:00-17:00 Sissejuhatus kursusesse. Teoreetiline sissejuhatus: psüühika toimimine; osaprotsessid aja tervik. 1.klassi testide tutvustamine koos video vaatamise ja ise proovimisega. Kodutöö: ühe 1.klassi õpilase testimine, intervjuu lindistamine Eve Kikas, Aaro Toomela, Piret Soodla, Mairi Männamaa. 216
 20.10.2017    10:00-17:00 Testidest, testimisest, testimise üldistest probleemidest. 1.klassi testide lindistuste analüüs. Normid. Protsentiilnormid. 1.klassi testide kodeerimine ja protsentiilnormide leidmine, profiililehe täitmine. 1. klassi testitulemuste interpreteerimise. Kodutöö: 1.klassi testitulemuste analüüs etteantud juhtumi alusel. 4 uue lapse testimine Mairi Männamaa, Piret Soodla, Aaro Toomela 216
 17.11.2017    10:00-17:00 Kodutööde ülevaade. Uue juhtumi analüüs ja arutelu. Vanemate klasside testide tutvustamine. Küsimustike ja kodutööga seonduva tutvustamine. Emotsioonide ja suhtlemisoskuste testide ja õpetaja küsimustiku tutvustamine. Kodutöö: kolme klassi (igast vanuseastmest üks klass) laste arvutitestimine; ühe etteantud lapse testitulemuste analüüsimine. Eve Kikas, Mairi Männamaa, Aaro Toomela, Mari-Liis Kaldoja 216
 15.12.2017    10:00-17:00 Arvutitestimisel üleskerkinud probleemid. Kodutöö juhtumi arutamine. Uue juhtumi arutamine Mairi Männamaa, Aaro Toomela, Eve Kikas, Liisi Salum 216
 05.01.2018    10:00-17:00 Kodutööde, esilekerkinud probleemide arutelu. Kokkuvõte. Lõputest. Mairi Männamaa, Eve Kikas 216