Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
Kursuse kood HRC0152/5
Toimumise aeg 16.11.2020 - 16.12.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak
Sihtgrupp Haridustöötajad
Eesmärk kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.
Sisu Strateegiline planeerimine õppeasutuses. Arengukava soovituslikud osad. Arengukava koostamise protsess. Arengukava seosed sisehindamisega. Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses. Sisehindamise protsessi kavandamine. Sisehindamise läbiviimine. Sisehindamisaruande soovituslikud osad. Praktilised kogemused õppeasutuse sisehindamisega seoses. Sisehindamise hindamine.
Õpiväljundid oskab koostada õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande tõenduspõhiselt; mõistab õppeasutuse pideva arengu kavandamise ja sisehindamise tähtsust ja ülesandeid tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses; analüüsib arengukava ja sisehindamisaruande kooskõla konkreetse õppeasutuse põhjal.
Eeldused Töötamine õppeasutuses
Lõpetamistingimused Kui osaleja võtab osa kolmest koolituspäevast (100% kontaktõppest) ja sooritab iseseisva töö, siis väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.
Kui osaleja võtab osa vähemalt kahest koolituspäevast (100% kontaktõppest), kuid ei soorita iseseisvat tööd, väljastatakse talle koolitusel osalemise kohta tõend.
Iseseisev töö on osaleja koostatud analüüs ühe (mitte oma) õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande põhjal, mille järeldustes on välja toodud soovitused oma õppeasutusele.
Õpikeskkond TLÜ tänapäevased koolitusruumid
Koolitaja kompetentsus valdkonna eskpert, MA
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 22)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari
Kursuse hind 299 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.11.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.11.2020    10:00-15:30 Visiooni loomine ja õppijast lähtuvalt õppeasutuse arengu kavandamine. Jagatud juhtimine ja õpetajate kaasamine. Arengukava koostamise protsess. Arengukavadokumendi osad. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-410
 17.11.2020    10:00-15:30 Tulemusnäitajad. Tõenduspõhine kooliarendus. Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses. Sisehindamise protsessi kavandamine. Sisehindamise läbiviimine. Sisehindamisaruande soovituslikud osad. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-410
 16.12.2020    10:00-15:30 Arengukava kui dokument. Arengukava ja sisehindamine KOV vaatenurgast. Arengukava rakendamine ja monitoorimine. Kokkuvõte koolitusest. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari T-410
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp