HRC0152/5 - Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.11.2020 - 16.12.2020

Registreerimise tähtaeg

11.11.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikooli linnak; Zoom veebikeskkond

Maht

40 akadeemilist tundi (kontaktõpe 18 tundi, iseseisevõpe 22 tundi)

Sihtgrupp

Haridustöötajad

Eesmärk

kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.

Sisu

Strateegiline planeerimine õppeasutuses. Arengukava soovituslikud osad. Arengukava koostamise protsess. Arengukava seosed sisehindamisega. Pidev sisehindamine tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses. Sisehindamise protsessi kavandamine. Sisehindamise läbiviimine. Sisehindamisaruande soovituslikud osad. Praktilised kogemused õppeasutuse sisehindamisega seoses. Sisehindamise hindamine.

Õpiväljundid

oskab koostada õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande tõenduspõhiselt; mõistab õppeasutuse pideva arengu kavandamise ja sisehindamise tähtsust ja ülesandeid tõenduspõhises juhtimises ja arendustegevuses; analüüsib arengukava ja sisehindamisaruande kooskõla konkreetse õppeasutuse põhjal.

Eeldused

Töötamine õppeasutuses

õpikeskkond

TLÜ tänapäevased koolitusruumid

koolitaja kompetentsus

valdkonna eskpert, MA

Lõpetamistingimused

Kui osaleja võtab osa kolmest koolituspäevast (100% kontaktõppest) ja sooritab iseseisva töö, siis väljastatakse osalejale Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistus.
Kui osaleja võtab osa vähemalt kahest koolituspäevast (100% kontaktõppest), kuid ei soorita iseseisvat tööd, väljastatakse talle koolitusel osalemise kohta tõend.
Iseseisev töö on osaleja koostatud analüüs ühe (mitte oma) õppeasutuse arengukava ja sisehindamise aruande põhjal, mille järeldustes on välja toodud soovitused oma õppeasutusele.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari

Kursuse hind

269 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
239 EUR (2 ja enam osalejat ühest asutusest; hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab koolitust, jaotusmaterjale.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.11.2020 10:00-15:30 10:00 - 11:30 Muutuv õpikäsitus – kust ta tuleb ja kuhu läheb, trendid Eestis ja mujal maailmas. 11:30 - 11:45 Paus 11:45 - 13:15 Visiooni loomine ja õppijast lähtuvalt õppeasutuse arengu kavandamine. Jagatud juhtimine ja õpetajate kaasamine. 13:15 - 14:00 Lõuna 14:00 - 15:30 Arengukava koostamise protsess. Arengukava kui dokument. Arengukava osad. Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari Zoom veebikeskkonas
17.11.2020 10:00-15:30 10:00 - 11:30 Arengukava kui dokument. Arengukava osad ja struktuur. 11:30 - 11:45 Paus 11:45 - 13:15 Eesmärgid ja tulemusnäitajad. 13:15 - 14:00 Lõuna 14:00 - 15:30 Jagatud juhtimine, õpiringid, kommunikatsioon Kätlin Vanari, Eve Eisenschmidt, täpsustub Zoom veebikeskkonas
16.12.2020 10:00-15:30 10:00 - 10:45 Sissejuhatus koolituspäeva. Võrdlusanalüüsi kasutamine kooli tulemuste hindamisel. 10:45 - 11:30 Arengukava rakendamine ja monitoorimine. 11:30 - 11:45 Paus 11.45 - 13:15 Arutelu iseseisvate tööde põhjal. 13:15 - 14:00 Lõuna 14:00 - 15:30 Muutuse jätkusuutlikkus, kooli arengueesmärkide saavutamine. Kokkuvõte. Kätlin Vanari, Maarja Urb Zoom veebikeskkonas