Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine
Kursuse kood FKC0057/3
Toimumise aeg 28.04.2020 - 26.05.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp Adobe After Effects-i programmist huvitunud
Eesmärk tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.
Sisu Ülevaade Adobe After Effectsi kasutusvõimalustest: teooria ja praktilised ülesanded. Animeerimine, liikuvgraafika, teksti animeerimine, efektide kasutamine.
Õpiväljundid teab põhilist videotöötlustarkvarast Adobe After Effects ja oskab kasutada Adobe Creative Cloud liikuvgraafika programmi After Effects; rakendab õpitut iseseisvalt loomingulisi ülesandeid lahendades.
Eeldused varasem kogemus videotöötlusprogrammi Adobe After Effectsi kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud
Lõpetamistingimused Loeng, praktikum ja iseseisva tööna loominguliste koduülesannete lahendamine;
Õpikeskkond klassiruum arvutitega
Koolitaja kompetentsus BA kunstis
Maht 1 EAP (kontaktõpe 15 tundi, iseseisevõpe 13)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Laura Roomets, BA multimeedia
Kursuse hind 1020 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp