ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega
Kursuse kood LTC0137/1
Toimumise aeg 19.10.2017 - 07.12.2017
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Koolipsühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, klassi- ja väikeklasside õpetajad – kes on huvitatud omakogemusele põhinevatest teadmistest ja oskustest, kuidas rakendada ATH lastega kunstipõhised harjutusi tunnis ja tugiteenustega integreerituna.
Eesmärk • Ülevaate saamine ATH olemusest, esinemissagedusest, ATH-ga lapse/pere intervjueerimisest (intervjuu küsimused) ja ATH laste juhtimisel abiks olevatest võtetest.
• ATH lapse eripärade (tugevuste-ja arengupotentsiaali) kaardistamisel abistavate kunstipõhiste harjutustega tutvumine ja nende kasutamise harjutamine.
• ATH lapse sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi ning kognitiivseid funktsioone toetavate individuaalsete- ja grupimeetodil kunstipõhiste harjutustega tutvumine ja nende kasutamise harjutamine.
Sisu Põhjalik intervjuu võimaldab edukalt kaardistada ATH lapse eripärad ja arengupotentsiaali last ja tema vanemaid kaasates. Kunstipõhised, erinevatele kunstivahenditele- ja tehnikatele põhinevad harjutused on spetsialistidele abiks ATH lapse eripärade kaardistamisel. Grupi- ja individuaalsel meetodil kunstipõhiste harjutustega on võimalik toetada ATH laste enesekohaseid- ja sotsiaalseid oskusi ning kognitiivseid funktsioone.
Õpiväljundid on saanud ülevaate ATH olemusest ja lapse/pere intervjueerimisest, ATH laste juhtimisel abistavatest võtetest; teab ja oskab kasutada kunstipõhiseid harjutusi, mis abistavad ATH lapse eripärade kaardistamisel; oskab kasutada kunstipõhiseid grupi- ja individuaalse meetodi harjutusi, mille abil toetada ATH lapse sotsiaalseid oskusi (prosotsiaalne käitumine, suhted, sotsiaalne mõistmine) enesekohaseid oskusi (eneseanalüüs, käitumise juhtimine) ja kognitiivseid funktsioone (tähelepanu, mälu, täidesaatvad funktsioonid, jms).
Eeldused Varasem kogemus ATH lastega
Lõpetamistingimused Iseseisev kunstipõhiste tehnikate kasutamine ATH lastega 60 ak/tunni ulatuses ning läbiviidud tegevuse analüüsimine koolitusgrupis.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Marika Ratnik, MSc on pere- ja kunstiterapeut ning Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia lektor. Kunstiterapeudina töötab kunstiteraapia meetodil erinevate sihtgruppidega (lapsed, noorukid, pered).

Mari-Liis Saarela, MSc, kliiniline psühholoog, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskuses SENSUS.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 60)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Marika Ratnik; MSc, M.L Saarela; MSc
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.10.2017    10:00-17:15 ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega M.L Saarela, M.Ratnik Rä- 317
 09.11.2017    10:00-17:15 ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega M.Ratnik Rä- 317
 07.12.2017    10:00-17:15 ATH õpilase eripärade kaardistamine ja korrigeerimine kunstipõhiste meetoditega M. Ratnik Rä- 317