FKC0086/2 - Ekspertarvamus meedias ja sotsiaalmeedias

Kursusel on võimalus osaleda ka veebi vahendusel.

Toimumise aeg

19.11.2020 - 20.11.2020

Toimumise koht

BFM, Narva nt.27, Tallinn

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

Eksperdid eri elualadelt, kellel on vaja mitteekspertidest avalikkusega kirjalikult suhelda

Eesmärk

arendada kirjalikku väljendusoskust avalikkusega suhtlemiseks; osata vormistada mõjusa arvamust artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses.

Sisu

Eksperdina oma teadmiste kirjalikus vormis edastamine üldarusaadavalt, laiemat mitteekspertidest auditoorumi silmas pidades meedias või sotsiaalmeedia postitustes. Uute teadmiste, näiteks uuringutulemuste kommunikeerimine, uute regulatsioonide tutvustamine avalikkusele, meedias levivate valearusaamade kommenteerimine või kummutamisel. Praktilises töötoas saadakse juhendaja ülevaade arvamusloo ülesehitusest: väite vormistamine etteantud sisu põhjal, argumentide leidmine väite kaitsmine, vastuväite argumenteeritud kummutamine, järelduste tegemine.

Õpiväljundid

on paranenud kirjalik väljendusoskus avalikkusega suhtlemiseks; vormistab mõjusa arvamuse artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses

Eeldused

Oma arvuti kasutamine, soovitav sotsiaalmeedia kontode olemasolu

õpikeskkond

Esitlustehnikaga klassiruum

koolitaja kompetentsus

vähemalt MA ajakirjandus või kommunikatsioon

Lõpetamistingimused

Eksperdi taustaga osalejad harjutavad praktilises töötoas erinevates kirjalikes formaatides (arvamus, repliik, Twitteri ja Facebooki postitus) etteantud sisu põhjal moodustatud selge väite vormistamist, pikemate vormide juures argumenteerimist, vastuväite argumenteeritud kummutamist, järelduste tegemist, oma algse seisukoha kokkuvõtmist. Pärast praktikumi tehakse iseseisva kodutööna kokkulepitud teemal tähtajaks arvamuslugu 4 erinevas vormis sama väite põhjal: arvamuse, repliigi, Twitteri ja Facebooki postitusena ning saadakse juhendaja tagasiside.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Barbi Pilvre, Ph.D ajakirjandus, BFMi dotsent

Kursuse hind

180 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

6

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.11.2020 14:00-16:15 Barbi Pilvre, BFM
20.11.2020 14:00-16:15 Barbi Pilvre, BFM