Ekspertarvamus meedias ja sotsiaalmeedias
Kursuse kood FKC0086/2
Toimumise aeg 19.11.2020 - 20.11.2020
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp Eksperdid eri elualadelt, kellel on vaja mitteekspertidest avalikkusega kirjalikult suhelda
Eesmärk arendada kirjalikku väljendusoskust avalikkusega suhtlemiseks; osata vormistada mõjusa arvamust artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses.
Sisu Eksperdina oma teadmiste kirjalikus vormis edastamine üldarusaadavalt, laiemat mitteekspertidest auditoorumi silmas pidades meedias või sotsiaalmeedia postitustes. Uute teadmiste, näiteks uuringutulemuste kommunikeerimine, uute regulatsioonide tutvustamine avalikkusele, meedias levivate valearusaamade kommenteerimine või kummutamisel. Praktilises töötoas saadakse juhendaja ülevaade arvamusloo ülesehitusest: väite vormistamine etteantud sisu põhjal, argumentide leidmine väite kaitsmine, vastuväite argumenteeritud kummutamine, järelduste tegemine.
Õpiväljundid on paranenud kirjalik väljendusoskus avalikkusega suhtlemiseks; vormistab mõjusa arvamuse artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses
Eeldused Oma arvuti kasutamine, soovitav sotsiaalmeedia kontode olemasolu
Lõpetamistingimused Eksperdi taustaga osalejad harjutavad praktilises töötoas erinevates kirjalikes formaatides (arvamus, repliik, Twitteri ja Facebooki postitus) etteantud sisu põhjal moodustatud selge väite vormistamist, pikemate vormide juures argumenteerimist, vastuväite argumenteeritud kummutamist, järelduste tegemist, oma algse seisukoha kokkuvõtmist. Pärast praktikumi tehakse iseseisva kodutööna kokkulepitud teemal tähtajaks arvamuslugu 4 erinevas vormis sama väite põhjal: arvamuse, repliigi, Twitteri ja Facebooki postitusena ning saadakse juhendaja tagasiside.
Õpikeskkond Esitlustehnikaga klassiruum
Koolitaja kompetentsus vähemalt MA ajakirjandus või kommunikatsioon
Maht 14 akadeemilist tundi (iseseisevõpe 8, praktika 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Barbi Pilvre, Ph.D ajakirjandus, BFMi dotsent
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 6
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.11.2020    14:00-16:15   Barbi Pilvre, BFM  
 20.11.2020    14:00-16:15   Barbi Pilvre, BFM  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp