DTC0066/1 - Digitaalsete õppematerjalide koostamine Globisens laboritega põhikoolis õpetamiseks

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

21.08.2020

Registreerimise tähtaeg

24.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Saksa Gümnaasium

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 44 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad: mitme aine õpetaja, klassiõpetaja, loodusainete õpetaja

Eesmärk

arendada kompetentsus Globisens laboritega uurimuslike tegevuste läbiviimiseks ainetundides, õppida vormistama ainetunde ja looma digivara Globisens labori kasutamiseks

Sisu

Globisens laboritega uurimuslike ja kodanikuteaduse tundide loomine. Loodud tundidele toetava digiõppevara loomine põhikoolile.

Õpiväljundid

loob Globisens laboritega uurimuslikke ja kodanikuõpetuse fookusega ainetunde ja tunde toetavat digiõpivara

Eeldused

töötamine õpetajana

õpikeskkond

http://kodanikuteadus.wordpress.com

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad

Lõpetamistingimused

Kontaktpäeval tehakse rühmatöiselt läbi Globisens laborite sensoritega tunnid. Õpitakse dokumenteerima uurimuslikke ja kodanikuteaduse tunde ja looma tundidele digiõpivara.
Luuakse avatud õppepäevade ja konverentside õpetamise mudel Globisens õpitegevuste tutvustamiseks.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kai Pata

Kursuse hind

tasuta

Minimaalne osalejate arv

20