Digitaalsete õppematerjalide koostamine Globisens laboritega põhikoolis õpetamiseks
Kursuse kood DTC0066/1
Toimumise aeg 21.08.2020
Toimumise koht Tallinna Saksa Gümnaasium
Sihtgrupp õpetajad: mitme aine õpetaja, klassiõpetaja, loodusainete õpetaja
Eesmärk arendada kompetentsus Globisens laboritega uurimuslike tegevuste läbiviimiseks ainetundides, õppida vormistama ainetunde ja looma digivara Globisens labori kasutamiseks
Sisu Globisens laboritega uurimuslike ja kodanikuteaduse tundide loomine. Loodud tundidele toetava digiõppevara loomine põhikoolile.
Õpiväljundid loob Globisens laboritega uurimuslikke ja kodanikuõpetuse fookusega ainetunde ja tunde toetavat digiõpivara
Eeldused töötamine õpetajana
Lõpetamistingimused Kontaktpäeval tehakse rühmatöiselt läbi Globisens laborite sensoritega tunnid. Õpitakse dokumenteerima uurimuslikke ja kodanikuteaduse tunde ja looma tundidele digiõpivara.
Luuakse avatud õppepäevade ja konverentside õpetamise mudel Globisens õpitegevuste tutvustamiseks.
Õpikeskkond http://kodanikuteadus.wordpress.com
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 44)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kai Pata
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 20
Registreerimise tähtaeg 17.08.2020
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp