LTC0203/5 - Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine ainult läbi peakursuse LTC0215/4 Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.10.2020 - 27.11.2020

Registreerimise tähtaeg

30.09.2020

Toimumise koht

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58 tundi)

Sihtgrupp

Spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesmärk

Kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia teoreetilistest lähtealustest.

Sisu

Tantsu- liikumisteraapia ajalooline kujunemine. Taustateooriad, teoreetilised lähenemised ja tänapäevased trendid tantsu-ja liikumisteraapias. Terapeutilise sekkumise tasandid tantsu- ja liikumisteraapias. Tantsu- ja liikumisteraapia, teised teraapiad ning lähedased valdkonnad.

Õpiväljundid

- teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest; - omab ülevaadet teoreetilistest lähenemistest tantsu- ja liikumisteraapias; - määratleb tantsu- ja liikumisteraapiat teiste teraapiate ja lähedaste valdkondade kontekstis.

Eeldused

Huvi tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.

Lõpetamistingimused

Rühmatöö. Iseseisev töö: erialase kirjanduse läbitöötamine ja reflekteerimine õppegrupis, essee kirjutamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, Mari Mägi

Kursuse hind

138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.10.2020 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-401
30.10.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
31.10.2020 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
27.11.2020 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317