Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0203/5
Toimumise aeg 09.10.2020 - 27.11.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Eesmärk Kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia teoreetilistest lähtealustest.
Sisu Tantsu- liikumisteraapia ajalooline kujunemine. Taustateooriad, teoreetilised lähenemised ja tänapäevased trendid tantsu-ja liikumisteraapias. Terapeutilise sekkumise tasandid tantsu- ja liikumisteraapias. Tantsu- ja liikumisteraapia, teised teraapiad ning lähedased valdkonnad.
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest; - omab ülevaadet teoreetilistest lähenemistest tantsu- ja liikumisteraapias; - määratleb tantsu- ja liikumisteraapiat teiste teraapiate ja lähedaste valdkondade kontekstis.
Eeldused Huvi tantsu- ja liikumise terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Lõpetamistingimused Rühmatöö. Iseseisev töö: erialase kirjanduse läbitöötamine ja reflekteerimine õppegrupis, essee kirjutamine.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht. Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 58)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, Mari Mägi
Kursuse hind 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391757, kadri.herde@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 30.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 09.10.2020    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 30.10.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 31.10.2020    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 27.11.2020    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad Terje Kaldur, Mari Mägi Rä-317
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp