HKC0217/2 - Kutsealane kaasatus haridustehnoloogias: digipädevuste mudel ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.03.2024 - 18.03.2024

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Omandada teadmisi digipädevuste arendamise tähtsusest ühiskonnas ja õppeprotsessi rikastamisest haridustehnoloogiliste vahenditega.

Sisu

Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooring. Tööalane refleksioon. Õpimapi loomine Google Sites baasil.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab digipädevuste arendamise tähtsusest ühiskonnas ja kavandab õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.03.2024 15:00-17:15 Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooring. Airi Aavik Google Meet
18.03.2024 15:00-17:15 Tööalane refleksioon. Õpimapi loomine Google Sites baasil. Airi Aavik Google Meet