Funktsionaalse seisundi hindamise testide kasutamise võimalused õpilastele ja noorsportlastele
Kursuse kood TSC0028/1
Toimumise aeg 21.11.2014
Toimumise koht Tallinna Ülikooli korvpallisaal, Narva mnt 25, Tallinn
http://kaart.delfi.ee/
Sihtgrupp erinevate spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad.
Eesmärk saada ülevaade ja täiendada oma oskuste pagasit funktsionaalse sooritusvõime hindamise ja saadud tulemuste tõlgendamisest laste/noorte kehaliste tegevuste või treeningute planeerimisel.
Sisu Funktsionaalsed testid aitavad leida häireid tugi – liikumisparaadis. Hinnata stabiilsuse, mobiilsuse, liikuvuse ja paindlikkuse häireid erinevates lihasahelates ning võimaldavad ennetada vigastusi. Hinnata hetke valmisolekut koormusteks ja planeerida harjutusprogramme. Praktiline tegevus testide kasutamisest ja tulemuste tõlgendamistest.
Õpiväljundid teab teoreetiliselt liigutuse funktsionaalse analüüsi põhimõtetest ning alustest; oskab kasutada ja rakendada praktilises töös enamkasutatavaid funktsionaalseid teste.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kirsti Pedak on aastast 1996 praktiseeriv füsioterapeut ja TLÜ õppejõud. Lõpetanud 1993 aastal Tallinna Ülikooli Kehakultuuri Teaduskonna. Omandanud lisaerialana Tartu Ülikooli Liikumisravi eriala ning füsioteraapia V kutsekvalifikatsiooni. Töötanud SA Tallinna Lastehaigla füsioterapeudina ja OÜ ARTHRON füsioterapeudina ortopeedia valdkonnas. Paralleelselt töötamisega viinud läbi erialaseid täiendkoolitusi koostöös Eesti Füsioterapeutide Liidu ja erinevate koolitusfirmadega
Kursuse hind 59 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks sisaldab loengu materjale ja kohvipause. Osaleja saab Tallinna Ülikooli tunnistuse 8 täiendkoolitustunniga, mis on vajalikud kutsekvalifikatsiooni säilitamiseks.
Korraldaja Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6996555, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.11.2014