Arengutreening liikluskoolituses
Kursuse kood HKC0030/5
Toimumise aeg 13.04.2018 - 25.05.2018
Toimumise koht Tartu, Sepa 23, Tartu Maanteameti Teenindusbüroo
https://goo.gl/cCQ9kw
Sihtgrupp Mootorsõidukijuhi õpetaja
Eesmärk Luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja ametialaseks arenguks ja arengutreeningu psühholoogia (coaching psychology) rakendamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kujunemiseks.
Sisu Arengutreeningu võimalused vastutustundliku juhi kujundamisel.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Detailsem ülevaade vt dokumendid -> Õppekava
Õpiväljundid Õppija:
• mõistab arengutreeneri rolli liikluskoolituses;
• oskab kuulata, küsimusi esitada ja kokkuvõtteid teha;
• oskab kasutada arengutreeneri tööriistu ja tehnikaid toetamaks õppija õppimist ja enesehinnangu kujunemist.
Eeldused Liikluskoolitajana töötamise kogemuse olemasolu.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäevadel täies mahus ja valmistub iseseisvalt hindamiseks (vt hindamiskriteeriumid).
Õpikeskkond Tagatud on õppimist toetav õpikeskkond
Koolitaja kompetentsus Psühholoogia alane kõrgharidus
Maht 6 EAP (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 116)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Heli Ainjärv
Kursuse hind 210 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, +372 5354 3495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 13.04.2018    10:00-17:00      
 20.04.2018    10:00-17:00      
 27.04.2018    10:00-17:00      
 04.05.2018    10:00-17:00      
 11.05.2018    10:00-17:00      
 
DOKUMENDID
Õppekava