Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine
Kursuse kood HKC0116/1
Toimumise aeg 16.09.2020 - 11.11.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Väikeettevõtjad, kes tegelevad turundusega sotsiaalmeedias
Eesmärk omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Sisu Sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) reklaami põhialused; piltide ja reklaamide tehnilised nõuded; tava- ja mobiilivaate erinevused; kujutiste kvaliteedi säilitamine; reklaamide/kujutiste silmapaistvust ja loetavust mõjutavad tegurid; kompositsiooni, värviteooria, värvipsühholoogia ja tüpograafia põhialused ning rakendamine reklaami disainis; veebigraafika põhialused; intellektuaalomand ja autoriõigused; pildipankade kasutamine; reklaami kujundamine ning peamised töövõtted tasuta tarkvara või veebitarkvara programmides (GIMP, Canva); staatiliste ja animeeritud sotsiaalmeedia reklaamide loomine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
loob sobiva tarkvara abil reklaamlahendusi, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja autorikaitseseadusest; tunneb silmapaistvust ning loetavust mõjutavaid tegureid ning rakendab kompositsiooni, värviteooria ja tüpograafia põhimõtteid sotsiaalmeedia reklaami kujundamisel; tunneb veebigraafika põhialuseid ja peamisi töövõtteid.
Eeldused Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Lõpetamistingimused Loeng, praktiline töö arvutiklassis, iseseisvad harjutused (õppejõu poolt konstrueeritud ülesanded sotsiaalmeedia reklaamide kujundamiseks) õppeperioodil. Arvestuseks vajalike tööde sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos graafilise kujunduse programmidega Affinity Design, Affinity Photo) ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat, reklaami või turunduse alane töökogemus.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Laura Hein
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 16
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 09.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.09.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 30.09.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 14.10.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 28.10.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 11.11.2020    10:00-17:00   Laura Hein, Haapsalu kolledž  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp