Rahvusvahelised suhted ümber maailma
Kursuse kood AYC0204/2
Toimumise aeg 17.02.2018 - 05.05.2018
Toimumise koht Tallinn University, Narva mnt 29
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekooliõpilased, kes tunnevad huvi riikide omavaheliste suhete vastu, tahavad paremini mõista riikide suhteid rahvusvahelisel tasemel, on valmis iseseisvalt õppima, grupis töötama ning kursuse töös aktiivselt osalema
Eesmärk tutvuda sotsiaalteaduste põhiteemadega ning rahvusvaheliste suhete teoreetilise ja empiirilise poolega, laiendada ka üldisi teadmisi maailmast.
Sisu Nii Euroopa kui ka Euroopavälised teemad. Eesti ja meie naabrid Läänemere ümber. Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek. Maailma julgeolek – riik või organisatsioon? USA, NATO või midagi muud? Aasia mitu palet: Araabia, Kesk-Aasia, Kagu-Aasia. Venemaa tegemised ja olemised
Õpiväljundid tunneb Euroopa ja terve maailma suurimate riikide omavahelisi suhteid; valdab baasteadmisi rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku teooriast ja sotsiaalteadustest üldiselt; on saanud ettevalmistuse õpinguteks riigiteaduste valdkonnas
Eeldused Minimaalne haridustase- omandatud põhiharidus. Vajalik inglise keele oskus (loengutes osalemiseks ja materjalide läbitöötamiseks). Eelteadmisi riigiteadustest ja rahvusvahelistest suhetest ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et õpilane on loengu materjal on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus magistri- või doktorikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 25 tundi, iseseisevõpe 27)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tiiu Pohl
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Ilvest, 640 9369, teele.ilvest@tlu.ee
Ühiskonnateaduste instituut, Tiiu Pohl, 619 9589, tiiu.pohl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.02.2018    - Estonia and the Baltic sea neighbours Tiiu Pohl  
 03.03.2018    - Security of Baltic States and Nordic Countries Tiiu Pohl  
 17.03.2018    - World Security Guarantees – A State or An International Organization? The USA, NATO or Anything Else? Tiiu Pohl  
 31.03.2018    - Multifaceted Asia: Arabic Asia, Central Asia, South-East Asia Tiiu Pohl  
 01.04.2018    - Russia – Current Strategies and Activities in the World Tiiu Pohl