Noorsootöö - mis, kellele ja milleks?
Kursuse kood HRC0039/3
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Mare hoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased
Eesmärk kujundada baasteadmised noorsootöö kokkuleppelisest tähendusest ja noorsootöö sisust Eestis.
Sisu I Noorsootöö olemus ja sisu. Vastused küsimustele, mis on noorsootöö ja kes on noored. II Noorsootöötaja kutse. Vastused küsimustele, kes on noorsootöötaja, kus ta tegutseb, millised nõuded ja ootused talle on esitatud. III Õppimine noorsootöös. Mitteformaalne õpe, informaalne õpe, formaalne õpe. Õppe eesmärgistamine. Vastus küsimusele, kuidas toimub õppimine noorsootöös. IV Noorsootöö keskkonnad ja meetodid. Vaadatakse, millistes keskkondades noorsootöö toimub, mida seal tehakse, milliseid meetodeid kasutatakse.
Õpiväljundid teab noorsootöö tähendust, sisu ja olemust;
mõistab noorsootöös toimuvat õppimist;
oskab ära tunda noorsootöös kasutatavaid meetodeid.
Eeldused Gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased
Lõpetamistingimused Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et loengu materjalid on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus magistrikraad
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne Teder, MA
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 02.02.2019    12:00-14:00      
 16.02.2019    11:00-14:00      
 02.03.2019    11:00-14:00      
 16.03.2019    11:00-14:00      
 30.03.2019    11:00-14:00      
 13.04.2019    11:00-14:00      
 
DOKUMENDID
Õppekava kirjeldus.docx