Sotsiaalne ettevõtlus
Kursuse kood AYC0227/1
Toimumise aeg 07.11.2017 - 14.11.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-415
Sihtgrupp Kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõud, kes toetavad ettevõtlusõpet
Eesmärk tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest kui ühiskonnas positiivsete muutuste loomise võimalusest, analüüsida Eesti sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali ja saada inspiratsiooni läbi positiivsete sotsiaalse ettevõtluse näidete maailmast ja Eestist.
Sisu Sotsiaalse ettevõtlus - olemus, definitsioonid ja erinevad ärimudelid
Õpetamise eesmärgid ja meetodid, kuidas kujundada õppeprotsessi
Sotsiaalne ettevõtja ja tema väärtused. Ettevõtluse õpetamise praktikad
Sotsiaalse ettevõtluse mudelid, mõju ühiskonnale, selle hindamine. Mõõdikute valik ja efektiivsus
Parimate praktikate näiteid Eestist ja maailmast
Sotsiaalne ettevõtluse toetusmehhanismid ja koostöö teiste äri-, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidega.
Sotsiaalse ettevõtluse teema õppevahendi loomine.

Õpiväljundid teab sotsiaalse ettevõtluse õpetamise eripärasid ja seda, kuidas neid rakendada oma õpetamises; oskab suunata tudengeid märkama enda ümber ühiskondlike vajadusi, millele sotsiaalsed ettevõtted saavad lahendusi pakkuda; teab, kuidas kirjeldada sotsiaalse ettevõtluse tegutsemise keskkonnas olulisi aspekte ning märgata vajadusi ja võimalusi ühiskonnas sotsiaalse ettevõtte loomiseks; teab, kuidas luua ühiskonnale suunatud ettevõtluse skeemi.
Eeldused Nõutud on eelnev õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Iseseisva tööna tuleb osalejal luua plaan sellest, kuidas ta sotsiaalset ettevõtlust õpetaks.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Mervi Raudsaar (PhD), Katri-Liis Reimann (PhD), Mari Kooskora (PhD)
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr.ruckenberg@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp