LTC0169/2 - Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

19.09.2018 - 03.10.2018

Registreerimise tähtaeg

14.09.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetajad, lasteaia kasvatajad, kehalise kasvatuse õpetajad, laste treenerid

Eesmärk

teada saada lastele suunatud jooga tehnikatest ja meetoditest, et rikastada liikumistunde, treeninguid ja toetada arengut.

Sisu

Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides. Joogatehnikate mõju lapse arengule. Joogatehnikate rakendamine erinevates vanuserühmades
Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted. Individuaalsed joogaasendid. Paarisjoogaasendid, grupiasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud
Hingamisharjutused. Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused

Õpiväljundid

- teab joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmades;
- teab, milline on joogatunni struktuur, oskab vastavalt eesmärgile ja joogapõhimõtetele tundi üles ehitada;
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid ning asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi

Eeldused

Eelnev erialane kogemus lastevõimlemise alal.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Bakalaureuse kraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas, külalisõppejõud Tallinna Ülikoolis, täiskasvanute koolitajana, joogaõpetaja nii grupi- kui ka eratundides täiskasvanutele, lastele, noortele spordiklubides ja joogastuudiotes; läbitud joogakoolitused: Yoga Level 1 200h Yoga Alliance Certification 2014, It`s Yoga KidsCertification, Itś Yoga Kids Helsinki 2015 (Michelle Wing), Prenatal Yoga 20h 2015 (Temea Milliron), Embodied Yin Yoga 50h 2016 (Satu Tuomela), Hot Yoga 45h 2016 (Silja Siller); osalemine õpitubades või tundides väljaspool Eestit.

Lõpetamistingimused

Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teooria seostatakse koheselt praktikaga. Iga teema juures saavad osalejad ise erinevaid tehnikaid, asendeid, harjutusi ning mänge kasutada/katsetada, mille tulemusel mõista asendi ja meetodi eesmärki ning kasutamise põhimõtteid, et osalejatel tekiks vahetu praktiline kogemus ning koolitusel omandatut oleks võimalik koheselt praktikasse rakendada. Koolitus tugineb küll teoreetilisele baasile, aga veel olulisem on osalejate enda kogemus õppijana, mis aitab õppeprotsess mõtestada, aga ka ennast õpetajana analüüsida. Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad kodutööna ülesandena valmistada ette joogatund lastele. Teise päeva lõpus peavad osalejad ise ühe tunni osa läbi viima.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Helina Kibar

Kursuse hind

160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
HInd sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat, koolituse materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistus 1 EAP mahus. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
19.09.2018 10:00-12:00 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused. Praktiline tund.
19.09.2018 12:00-12:15 Kohvipaus
19.09.2018 12:15-13:45 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevuste analüüs. Joogatehnikate mõju laste arengule. Joogatunni põhimõtted ja ülesehitus erinevatele vanusegruppidele. Meetod: loeng ja arutelu.
19.09.2018 13:45-14:15 Lõunapaus
19.09.2018 14:15-17:00 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud. Praktiline töötuba
03.10.2018 10:00-12:00 Hingamisharjutused, keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused. Praktiline töötuba
03.10.2018 12:00-12:15 Kohvipaus
03.10.2018 12:15-13:45 Ettevalmistus arvestuseks. Arvestus: tunni ühe osa läbiviimine
03.10.2018 13:45-14:15 Lõunapaus
03.10.2018 14:15-17:00 Arvestuse jätk. Nõuanded tunni läbiviimiseks ja tagasiside.