KUC6259.FK/1 - Kaasaegsed tantsutehnikad III ("Teadlik liikumisjuht ja koreograaf" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.01.2024 - 31.05.2024

Registreerimise tähtaeg

22.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 52 tundi, iseseisevõpe 26 tundi)

Sihtgrupp

tantsu- ja liikumisõpetajad, tegutsevad koreograafid, teatrite liikumisjuhid, lavastajad, huviringide juhendajad jt, kelle igapäevatöö oluliseks osaks on tantsulise liikumise juhendamine

Eesmärk

kinnistada anatoomiliselt korrektset kehatööd; omandada kogemusi erinevate praktikute ja koreograafide liikumismustrites; omandada modern- ja kaasaegse tantsu tehnikaid

Sisu

Kaasaegse tantsukunsti valdkonna lahtimõtestamine ja tegevuspiiride teadvustamine. Seos modern- ja nüüstantsu teemadega, eri tehnikate ajalooline kontekst. Anatoomiliselt korrektselt ja fokusseeritult liikumistekstide sooritamine.

Õpiväljundid

sooritab erinevaid liikumistekste anatoomiliselt korrektselt ja fokusseeritult; tunneb eri tehnikate ajaloolist konteksti; rakendab oma tantsutehnilisi ja loomingulisi võimeid nii koostöös koreograafiga kui ka loojana; valdab erinevaid tantsutehnikaid ja oskab neid õpetada; analüüsib ja reflekteerib tööprotsessi nii jälgijana kui ka osalejana.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

koolitaja kompetentsus

magistrikraadiga erialaspetsialist

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe koosneb praktilistest treeningtundidest, mille käigus arendatakse kehalisi võimeid ja teadvustatakse tähelepanu, ning seminaridest, milles analüüsitakse liikumismaterjale. Protsess toetab kaasaegse tantsukunsti valdkonna lahtimõtestamist ja tegevuspiiride teadvustamist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Marta Jamsa, Indrek Kornel, Oksana Tralla, Heili Lindepuu jt

Kursuse hind

1800 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8