Mõjustamine ja manipuleerimine: meetodid ja kaitse
Kursuse kood LTC0195/1
Toimumise aeg 26.10.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed
Eesmärk tutvuda põhimõtete ja meetoditega, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute kaudu, saada teada mõjustamisvõtetest ja viisidest, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.
Sisu Psühholoogias on piisavalt teadmist selle kohta, et inimeste käitumise suunamine käib arvamuste ja hoiakute mõjutamise abil. Põhimõtteliselt ei ole ühtegi inimest, kes poleks erineval moel ja määral eri huvigruppide poolt mõjustatud ja manipuleeritud. Mõjustamine kui mingi eesmärgi saavutamiseks vastavate hoiakute ja arvamuste väljade loomine ning selle abil inimese käitumise vormimine soovitud eesmärkide suunas. Põhimõtted ja meetodid, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute abil. Mida ette võtta mõjustamise ja manipuleerimise vastu. Milliseid kaitsestrateegiad on mõistlik kasutada

Mõjustamispsühholoogia olulisemaid mõisteid: veenmine, kuuletumine, allumine, konformsus. Käitumise vormimine.
Kuus olulist mõjustamisvõtet suhetes ja turunduses (Robert Cialdini ): vastastikkus, järjepidevus, sotsiaalne tõendus, meeldivus, autoriteetsus, nappus
Õpiväljundid teab olulisemaid mõjustamisvõtteid ja viise, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.
Eeldused Huvi psühholoogia vastu.
Lõpetamistingimused Loeng, arutelud. 6 erineva mõjustamisvõtte detailne analüüs ja kaitsestrateegiaid nende vastu. .
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd
Koolitaja kompetentsus Aleksander Pulver
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Aleksander Pulver- PhD psühholoogias, töötanud üle 30 aasta Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab erinevaid isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja rakenduslikul tasemel.
Kursuse hind 99 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 6 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.10.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.10.2018    10:00-11:30 Seminar    
 26.10.2018    11:30-11:45 Kohvipaus    
 26.10.2018    11:45-13:15 Seminar    
 26.10.2018    13:15-13:45 Lõunapaus    
 26.10.2018    13:45-15:00 Seminar