Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine
Kursuse kood HRC0239/2
Toimumise aeg 31.03.2020
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-412
Sihtgrupp Eesti kõrgkoolides töötavad õppejõud
Eesmärk saada teada juhendamise viisidest ja võimalustest ning mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust.
Sisu Juhendamine kui üliõpilase õppimise toetamine, juhendamise viisid ja võimalused, juhendaja ja juhendatava rollid ning ülesanded üliõpilastööde koostamisel.
Õpiväljundid On saanud ülevaate üliõpilastööde juhendamise viisidest ja võimalustest ning teadvustab juhendamisega kaasnevaid rolliootusi ja vastutust.
Eeldused Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Lõpetamistingimused Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö
Õpikeskkond tänapäevased õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga
Koolitaja kompetentsus Vähemalt magistrikraad ning varasem koolitamise kogemus
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Katrin Karu ( MA)
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Mairi Matrov, 58042024, Mairi.Matrov@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.03.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 31.03.2020    13:00-16:15 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine Katrin Karu ( MA) T-412