Käitumisraskustega laps lasteaias
Kursuse kood HRC0010/19
Toimumise aeg 16.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25
Sihtgrupp lasteaiaõpetajad
Eesmärk saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Sisu ülevaade arenguliste erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskuste ennetamiseks ja käitumisraskustega lapsega toimetulekuks.
Õpiväljundid Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb arenguliste erivajadustega seotud käitumisraskusi.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiseks ja käitumisraskustega lapsega toimetulekuks.
Eeldused töötamine lasteaiaõpetajana
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppepäeval
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lii Lilleoja, MA
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipaus, kerge lõuna).
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.09.2020    10:00-16:00      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp