LTC0178/1 - Avatud stuudio: omakogemuslik kunstiteraapia

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.06.2018 - 29.06.2018

Registreerimise tähtaeg

25.06.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49, Rä-317

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 2 tundi)

Sihtgrupp

Täienduskoolitus on suunatud kunstiteraapijaid õppinud ja/või oma töös kasutavatele praktikutele. Sellele koolitusele on oodatud õppijad, kes on varem osalenud Victoria Scotti täienduskoolitustel: Kunstiteraapia teooriad ja meetodid ja/või Praktiline kunstiteraapia. Samuti on koolitus sobiv TLU kunstiteraapia lõpetanud üliõpilastele ning magistrantidele, ning praegustele TLU magistrantidele.

Eesmärk

saada osa avatud stuudio omakogemusest ning tutvuda teoreetilise ja filosoofilise baasiga.

Sisu

Avatud stuudio meetodid omakogemuse kaudu: tutvumine ja võimaluste avastamine. Omakogemuse kasutamine isiklikuks ja professionaalseks arenguks. Kunstiteraapia materjalide kasutamine. Avatud stuudio teemalise kirjandusega tutvumine ja selle mõtestamine.

Õpiväljundid

tunneb avatud stuudio mõju omakogemuse kaudu ning on süvendanud seda kirjanduse läbitöötamise ning seminarides arutluse käigus.

Eeldused

vajalik eelnev teadmine ja kogemus kunstiteraapiate erialast või kunstiteraapiate koolitustest

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Victoria Scotti (PhD) on kunstiterapeut, kes on omandanud doktorikraadi kunstiteraapias Drexel University s USAs ja magistrikraadi kunstiteraapias New Yorgis School of Visual Arts'. Ta on töötanud erinevates organisatsioonides USAs ja Euroopas nii täiskasvanute kui lastega ning olnud külalisõppejouna tegev Tallinna Ülikoolis alates 2006. aastast.

Lõpetamistingimused

Koolitus toimub kolmel päeval. Osalemine lähiõppes (80%): aktiivne osalemine seminarides ning avatud stuudio grupitöös. Kirjanduse läbitöötamine. Koolituse käigus toimunud protsessi ja tööde esitlemine grupile.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Victoaria Scotti, PhD.

Kursuse hind

200 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti , victoriascotti@gmail.com

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
27.06.2018 10:00-17:15 Avatud stuudio: Omakogemuslik kunstiteraapia Victoria Scotti Rä- 317
28.06.2018 10:00-17:15 Avatud stuudio: Omakogemuslik kunstiteraapia Victoria Scotti Rä- 317
29.06.2018 10:00-17:15 Avatud stuudio: Omakogemuslik kunstiteraapia Victoria Scotti Rä- 317