Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara
Kursuse kood LTC0173/2
Toimumise aeg 06.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lasteaiaõpetajad, liikumisõpetajad, liikumishuviringide juhendajad, kehalise kasvatuse õpetajad
Eesmärk täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades.
Sisu Liigutuse loomine koos lastega.
Keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus.
Eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara.
Liigutuste leidmine lähtuvalt tunni ülesehitusest.
Muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures.
Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga.
Mitmesuguste vahendite loov kasutamine liikumistegevuses.
Loovtants ja loovliikumine.
Aastaring liikumitegevuses.
Õpiväljundid Tunneb harjutusvara, mänge ja loovülesandeid, millega rikastada liikumistegevust; oskab lõimida erinevaid ainevaldkondi liikumitegevuse teemadega.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Aktiivne osalus praktilist laadi lähiõppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste liikumistegevuses.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline, praktiliseks tegevust toetav.
Koolitaja kompetentsus Kärt Tõnisson on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala ning koostöö lastega on kestnud juba ligi 15 aastat. Kärt õpetab liikumiskunsti, balleti ja akrobaatikat Rocca al Mare Kooli Veskimöldre lasteaias ning Kalli-kalli Lasteaias. Lisaks juhendab ta balletitunde ja kaasaegsetantsu tunde Püha Johannese Koolis ning lasteballetti Stuudios Tasapisitasakaal. Ta on osalenud mitmetes kodumaistes ja rahvusvahelistes tantsuprojektides. Koolitaja on ennast täiendanud kaasaegse tantsu- ja liikumistöötubades nii Eestis kui ka välismaal. Koostööna Zuga ühendatud tantsijatega on lavastatud mitmeid tantsuetendusi noorele publikule. Jarmo Karing on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia eriala, lisaks Tartu Ülikooli Kultuurikorralduse eriala magistratuuri. Jarmo on tegelenud laste ja noortega üle 10 aasta, olles Haapsalu tantsustuudio T-stuudio looja ja õpetaja ning Risti Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Jarmo on osalenud erinevates tantsuprojektides.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kärt Tõnisson & Jarmo Karing
Kursuse hind 85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 02.04.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 06.04.2018    10:00-12:00 Seminar/praktiline tegevus    
 06.04.2018    12:00-12:15 Kohvipaus    
 06.04.2018    12:15-14:00 Seminar/praktiline tegevus    
 06.04.2018    14:00-14:30 Lõuna    
 06.04.2018    14:30-17:00 Praktiline tegevus