Andekas laps tavakoolis ja alasooritus
Kursuse kood YKC0013/2
Toimumise aeg 23.11.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-447
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, koolitajad, nõustajad
Eesmärk omandada teadmisi andekuse eriliikide osas – kuidas märgata ja toetada tavakooli õpilast.
Sisu Ande olemus ja ilmnemisviisid. Andekusega kaasnevad ebamugavused. Alasooritus. Ande arendamise võimalusi: märkamisest eduni.
Õpiväljundid teab ja tunneb ande olemust ning sellega kaasnevaid probleeme ning vastutust, mõistab erivõimete arendamise olulisust.
Eeldused haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, koolitajad, nõustajad
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine rühmatöös.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mare Leino
Kursuse hind 69 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.11.2017    10:30-16:45     A-447