LTC0261/1 - Kas venitada või mitte venitada?

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.10.2019

Registreerimise tähtaeg

01.10.2019

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

Kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid, spordiga alustavad ja sportivad inimesed, lapsevanemad, füsioterapeudid, perearstid ja -õed jne.

Eesmärk

saada ülevaade venitamise liikidest, kasuteguritest, vormidest ning võimalikest ohtudest.

Sisu

Milliseid venitusliike esineb. Millal ja milleks eri venitusliike võiks kasutada. Mis on venitamistreeningu füsioloogilised mehhanismid ja nende mõju või toime suurus. Praktilises osas läbitakse erinevate venitusliikide näited, et vähendada venitamistreeningute käigus esinevaid tüüpvigasid.
Arutlus eri venitusliikide üle, teaduspõhine lisateave venitusliikide toimemehhanismide ning mõjude osas treenitavatele. Venituste positiivne ja negatiivne mõju sportlase sooritusvõimele.

Õpiväljundid

omab ülevaadet ning oskab rakendada venituse erinevaid vorme treeningutel.

Eeldused

teemast huvitatud osaleja

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetav ruum: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Mati Arend, MSc

Lõpetamistingimused

osalemine ja kaasa tegemine täismahus seminaril.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Mati Arend

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.10.2019 10:00-12:00 loeng, seminar
04.10.2019 12:00-12:20 Kohvipaus
04.10.2019 12:20-14:15 Loeng, seminar