AYC0374/1 - Innovatsioonitehnoloogiad ja tulevikudisain ("Kestlik personalijuhtimine" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

11.04.2024 - 30.05.2024

Registreerimise tähtaeg

11.01.2024

Toimumise koht

Tallinn, Uus-Sadama 5, Tallinna Ülikool

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 48 tundi)

Sihtgrupp

kogenud personalijuhid, kes organisatsiooni (nii ettevõtte kui asutuse) juhtkonna liikmena panustavad kestlike strateegiate loomisesse; samuti juhtimiseksperdid, coachid ja mentorid, kes toetavad organisatsioone kestlike strateegiate loomisel, väärtustades seejuures inimkapitali rolli ja mõju.

Eesmärk

Omandada teadmisi ja oskusi käed-külge meetodil disainmõtlemise, tulevikeseire ja innovatsiooniteooriate rakendamisvõimalustest jätkusuutliku personalijuhtimise kontekstis organisatsioonis.

Sisu

Innovatsiooni mõiste ja liigid. Põhimõisted ja mudelid. Digi-innovatsioonipoliitika Eestis ja Euroopa Liidus: strateegiad, raportid, programmid, toetused. Teadus ja digi-innovatsioon.
Loovus, ideed ja disainmõtlemine digi-innovatsiooni lähtekohana. Spekulatiivse disaini meetod organisatsiooni arendamisel. Tulevikeseire ja ettevaatav innovatsioon, missioonid innovatsiooni lähtekohana. Kolme horisondi mudel.
Innovatsiooniteooriad. Innovatsiooni omaksvõtt ja levik organisatsioonis. Organisatsiooni innovatsiooniküpsus ja selle hindamine. Muutuste juhtimine, muutuste agendid.
Innovatsioonikultuuri kujundamine ettevõttes. Õppiv organisatsioon, teadmusloome, tehnosiire, elulaborid.
Organisatsiooni (digi)innovatsioonistrateegia kaasav koostamine ja selle teostamine. Andmepõhine otsustamine, analüütika.
Organisatsiooni innovatsiooniportfoolio haldamine. Intellektuaalomandi kaitse. Innovatsiooniaudit.
Keerukus ja keerulisus innovatsiooni juhtimise kontekstis. Süsteemi- ja kaoseteooriate praktiline väärtus.

Õpiväljundid

Selgitab innovatsiooni, seonduvate teooriatega ja praktikatega seotud põhimõisteid, tõlgendab EL ja Eesti innovatsioonipoliitika eesmärke ja mõju organisatsioonile. Selgitab ja rakendab valitud innovatsiooniteooriat või -mudelit ühe organisatsiooni kontekstis. Rakendab spekulatiivse disaini meetodit organisatsiooni innovatsioonistrateegia kavandamisel. Hindab organisatsiooni innovatsiooniküpsust valitud meetodil. Teostab organisatsiooni innovatsiooniauditi ja koostab innovatsioonipotfoolio

Eeldused

Eesti keele oskus C1, inglise keele oskus vähemalt B2. Õpe on eesti keeles, kuid kasutatakse nii eesti kui ka inglise keelseid materjale. Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridustase. Kursus on osa Kestliku personalijuhtimise mikrokraadiprogrammist, mistõttu tuleb kasuks personalitöö alane kogemus.

õpikeskkond

Õpe toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga. Õppepäevade vahelisel perioodil on osalejate jaoks kasutada veebipõhine õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Praktiliste individuaalsete ja rühmatööde sooritamine kontaktpäevadel, ühe organisatsiooni innovatsiooniauditi ja -strateegia visandi koostamine rühma kodutööna.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Johanna Vallistu (MA), Mart Laanpere (PhD)

Kursuse hind

2440 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind kehtib kogu Kestliku personalijuhtimise mikrokraadiprogrammile (5 moodulit) ja sisaldab käibemaksu.

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20