Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades. Jätkukoolitus
Kursuse kood AYC0251/1
Toimumise aeg 25.05.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata, gümnaasiumide majandus- ja ettevõtlusõpetajad
Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös
Sisu Õppe planeerimine - visioon, eesmärgid ja tegevuskava
Ettevõtluspädevust toetavad võtmepädevused:
• Probleemilahendusoskus ja kriitiline mõtlemine
• Väärtuse loomine
Ettevõtlikkuse kujundamine
Õppe- ja hindamismeetodid ettevõtlusõppes
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine ja digivahendite kasutamine ettevõtlusõppes:
Ettevõtluspädevuse hindamine. Ettevõtlikkuse hindamine. Kujundav hindamine, refleksioon ja tagasiside.
Hindamissüsteemi ülesehitus, hindamisülesanded ja -kriteeriumid.
Hindamismeetodid ja hindamise läbiviimiseks kasutatavad digivahendid.
Õpiväljundid Koolituse tulemusena osaleja mõistab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamise metoodikat ja teab, kuidas kasutada ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe baasmoodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest
Eeldused Õpetamise kogemus
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eneken Titov, Jane Mägi
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.
Minimaalne osalejate arv 13
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.05.2018    09:00-09:30 Registreerimine ja kogunemine    
 25.05.2018    09:30-11:00 Õppe planeerimine - visioon, eesmärgid ja tegevuskava. Ettevõtlikkuse kujundamine. Meetodid ja digivahendid    
 25.05.2018    11:00-11:15 Kohvipaus    
 25.05.2018    11:15-12:45 Ettevõtluspädevust toetavad võtmepädevused. Probleemilahendusoskus ja kriitiline mõtlemine. Väärtuse loomine Meetodid ja digivahendid    
 25.05.2018    12:45-13:15 Lõuna    
 25.05.2018    13:15-14:45 Ettevõtluspädevuse hindamine. Ettevõtlikkuse hindamine. Kujundav hindamine, refleksioon ja tagasiside. Meetodid ja digivahendid    
 25.05.2018    14:45-15:00 Kohvipaus    
 25.05.2018    15:00-16:30 Kokkuvõttev hindamine. Hindamissüsteemi ülesehitus, hindamisülesanded ja -kriteeriumid. Hindamismeetodid ja hindamise läbiviimiseks kasutatavad digivahendid