HKC0196/1 - Tuge vajava õppija toetamine autokoolis

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.10.2022 - 03.11.2022

Registreerimise tähtaeg

30.09.2022

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Autokoolide juhendajad, õpetajad, töötajad

Eesmärk

saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata tuge vajavat õppijat toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist.

Sisu

Ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest ja kuidas neid ära tunda. Tuge vajava õppija toetamine ja juhendamine. Tugivõrgustik HEV õppijaga tegelemisel. Läbipõlemine: ennetamine ja toimetulek.

Õpiväljundid

on saanud ülevaate hariduslike erivajaduste liikidest, teab, milliseid meetmeid ja ressursse rakendada õppija arengu toetamiseks; teab läbipõlemisest, selle ennetamisest ja sellega toimetulekust.

Eeldused

eeldused puudvad

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid ja vahendid.

koolitaja kompetentsus

Eripedagoogika magister, tuge vajavate õpilastega töötamise kogemus

Lõpetamistingimused

Loeng, seminar, grupivestlused. Õppija osaleb kontaktõppes toimuvates aruteludes. Õppija teostab etteantud tingimustel iseseisva töö.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristin Binsol

Kursuse hind

110 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
06.10.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel
20.10.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel
03.11.2022 10:00-14:30 Kristin Binsol, Haapsalu kolledž Selgumisel