LTC0023/3 - Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.10.2018

Registreerimise tähtaeg

03.10.2018

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)

Sihtgrupp

spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.

Eesmärk

saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Mida tuleks inimese õppimise mehhanismide puhul teada, et enda teadmisi võimalikult tõhusalt sportlasteni viia. Keskendumisest, tähelepanu mahust ning sportlastele ülesannete püstitamisest ja tagasisidestamisest nii trennis kui ka võistlustel.
• Sportlaste õppimise mehhanismid
• Keskendumine ja tähelepanu ressurss
• Oskuste õpetamise põhitõed

Õpiväljundid

oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Eeldused

Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.

koolitaja kompetentsus

Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.

Lõpetamistingimused

Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded. Arutleme selle üle, mida tuleks inimese õppimise mehhanismide puhul teada, et enda teadmisi võimalikult tõhusalt sportlasteni viia. Räägime keskendumisest, tähelepanu mahust ning sportlastele ülesannete püstitamisest ja tagasisidestamisest nii trennis kui ka võistlustel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova

Kursuse hind

55 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
HInd sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 5 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.10.2018 10:00-12:00 Seminar
04.10.2018 12:00-12:20 Kohvipaus
04.10.2018 12:20-14:15 Seminar