Kirjeldustõlge
Kursuse kood FKC0040/2
Toimumise aeg 26.01.2019 - 31.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
Sihtgrupp täiskasvanu, kes soovib teha kirjeldustõlget
Eesmärk tutvuda nägemispuudega inimeste maailmaga kultuuritarbimise seisukohast, kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, saada reeglite ja soovituste põhjalt
tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks koos sihtrühma esindajast konsultandiga; vormida hea tava kirjeldustõlge ja arusaam selle tehnikatest.
Sisu I Nägemisest ja silmahaigustest silmaarsti pädevuse vaatekohast. Nägemispuudega inimese osalemine kultuurisündmustel. Nägemispuudega inimesi ühendavad organisatsioonid. Kuidas suhelda nägemispuudega inimesega.
Kirjeldustõlke ajalugu maailmas ja Eestis. Kirjeldustõlke tehnikad Ühendriikides, Euroopas, Põhjamaades.
Muuseumikülastus kirjeldustõlkega ja ilma. Filmi vaatamine silmaklappidega. Konverensitehnika ja Muuvireader: toimimise põhimõtted, plussid ja miinused.
Kirjeldustõlgi ja konsultandi näidistund. Võimalus kirjeldada reaalajas eri žanre. Kirjeldustõlgi põhimõtted ja konsultandi põhimõtted.

II Konspekteerimise tehnikad: ülevaade ja tutvustus, katsetused. Film, videod ja tehnikad: miks, kuidas, millal, millega. Filmižanrid ja nende kirjeldamine.

III Teatri eripärad kirjeldustõlke vaatenurgast. Hääle hooldus ja harjutusi. Valitud etendusele kirjeldustõlke harjutamine rühmades ja tagasiside.
Kirjeldustõlge tantsuetendusele, kontserdile, spordivõistlusele.

IV Muuseumid, kunstiteosed - kirjeldustõlge ja tagasiside. Kirjeldustõlge televisioonis
Õpiväljundid teab kirjeldustõlke reegleid ja omab tööriistu selle kasutamiseks;
teab kirjandustõlke head tava ja oskab tehnikat
Eeldused oskus koos konsultandiga panna end nägemispuudega inimese asemele
Lõpetamistingimused Jagatakse kuni 5 min filmiklipid ja kodutööna tuleb valmis kirjutada ajakoodidega autorilõik/käsikiri kirjeldustõlke konsultanti kaasates
Igal osalejal on film, teatrietendus, muuseumiekskursioon või etendus, millele tuleb kirjeldustõlke käsikiri kirjutada.
Õpikeskkond Klassiruum, muuseumikülastus, kinosaal
Koolitaja kompetentsus TÜ VKA kultuurikorraldaja 2009-2013; kirjeldustõlke maaletooja 2007, kirjeldustõlke konsultant 2011 (Soome) ja igaaastased täienduskoolituse päevad Helsingis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Üle 10 Eesti mängufilmi kirjeldustõlke konsultant ja esimese kirjeldustõlkide ja konsultantide koolituse algataja-läbiviija TÜ VKA 2013.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 74 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sülvi Sarapuu, kirjeldustõlke maaletooja (aastal 2007) ja esimese kirjeldustõlkide ja konsultantide koolituse algataja-läbiviija.
Kursuse hind 550 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp