Noorsootöö alused
Kursuse kood HRC0323/1
Toimumise aeg 26.08.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Noorstootööga tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Eesmärk kujundada noorstöötajale olulised baasteadmised ja -oskused.
Sisu Noorsootöö alused ja vaatluspraktika.
Õpiväljundid mõistab noorsootöö olemus, eesmärke ja noorsootöötaja rolli selle elluviimisel; tunneb noorsootöö ajalugu, arengut, teoreetilisi aluseid ja mudeleid; mõistab noorsootööd kui vahendit kasvatus- ja kogukonnatöös, tähtsustades mitteformaalset õppimist; orienteerub noorsootöö põhimõtetes, väärtustes, toimealades ja väljundites; saab aru noorsootöötaja töö sisust; tunneb noorsootöö toimealasid; on teadlik erinevatest noorsootöö asutustest; mõistab noorsootöö põhiprintsiipe.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Programm moodustub tasemeõppe ainetest, mida õpitakse koos vastava aine üliõpilastega noorstootöö erialalt.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 9 EAP (kontaktõpe 90 tundi, iseseisevõpe 132, praktika 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne teder, MA
Kursuse hind 360 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.08.2020    16:15-19:45   Lianne Teder  
 27.08.2020    10:15-11:45   Tanja Dibou M-439
 27.08.2020    16:15-19:45   Tanja Dibou  
 22.09.2020    15:30-19:45   Lianne Teder  
 19.10.2020    12:15-13:45   Lianne Teder  
 20.10.2020    10:15-13:45   Tanja Dibou M-439
 24.11.2020    10:15-13:45   Lianne Teder  
 25.11.2020    14:15-17:45   Ilona-Evelyn Rannala  
 04.01.2021    10:15-13:45   Ilona-Evelyn Rannala M-439
 07.01.2021    10:15-11:45 Eksam Lianne Teder M-439
 07.01.2021    16:15-19:00   Tanja Dibou  
 
MOODULID
Noorsootöö alused
Vaatluspraktika
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp