Motiveeriva intervjueerimise põhimõtted ja -võtted
Kursuse kood LTC0231/1
Toimumise aeg 04.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp erineva tasemega juhid ja spetsialistid, kelle töös on mitmesuguseid ülesandeid ning kiiret otsustamist nõudvaid küsimusi, kus tuleb valida erinevate võimaluste vahel. Koolitus on sobilik kõigile, kes soovivad iseennast, oma alluvaid, kolleege ja koostööpartnereid teadlikult juhtides efektiivsemaid otsuseid teha.
Eesmärk saada teada motiveerivast intervjueerimisest ja õppida selle võtteid.
Sisu Motiveeriv intervjueerimine (MI) on nõustamispraktikas väljaarendatud käitumismudel olukorraks, kus üks suhtluse osapooltest on nõustaja / teadja osas ning teine osapool vajab tuge oma käitumist puudutava otsuse tegemisel ja selle teostamisel. MI käsitluses sisalduvad kindlad põhimõtted, käitumisviisid ning -võtted.

o Põhimõtted hõlmavad koostöötaotlust, suhtluspartneri autonoomia tunnistamist ja empaatia rakendamist temaga suhtlemisel.
o Käitumismudel koosneb kolmest suhtlusstiilist ning erinevatest suhtlusvõtetest:
• Suhtlusstiilidena käsitleme juhendamist, käskimist ja kaasaminemist.
• Suhtlusvõtetena käsitleme kuulamist, teavitamist ja instrueerimist.

MI sihiks on aidata otsustusprotsessis kimbatusse sattunud ning oma käitumist muuta soovivat inimest. MI aitab toetada valikute tegemist ja otsuste teostamist. Omavahelise suhtluse käigus aitab toetaja hinnata inimese otsustusraskuste põhjuseid, võimalike valikute eeliseid ja puudusi ning valmisolekut võtta ette ja teostada muutusi.
Suhtlusvõtetest pöörame tähelepanu otsustaja eneseväljendust toetavatele vahenditele: küsitlemine, peegeldamine ja esilekutsumine.
Koolitus sisaldab rohkesti praktilisi ülesandeid ning suhtlusvõtete harjutamist.


Õpiväljundid teab motiveeriva intervjueerimise tehnikast ja oskab kasutada alusvõtteid.
Eeldused Teemavaldkonnast huvitatud
Lõpetamistingimused Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng. Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks.
Iseseisevtöö sisaldab küsimusi osaljale teema, varasema kogemuse kohta, ootuste osas koolitusele. Registreerinud osaleja saab iseseisvatöö juhendi e-postiga hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.
Õpikeskkond 30-kohaline ruum, mis toetab rühmatöö läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus erialane kõrgharidus, 35 aaastat koolitajakogemust
Maht 9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 1)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Arno Baltin Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, käesoleval ajal on ta pühendunud akadeemilisele karjäärile Tallinna Ülikoolis, kus peab läbirääkimiste psühholoogia lektori ametit, ja täiendkoolituste läbiviimisele. Arnol on 35 aastat koolitajakogemust. Ta on teinud koostööd koolitus- ja arendusfirmadega Ariko, Fontes PMP, Invicta, Meeskonnakoolitus ja Arendus. Lisaks 20 aastat õppejõukogemust: TÜ, Praktilise Psühholoogia Erakool, EBS, TLÜ-s. Tema käe all on inimesed õppinud kuulamisoskusi, läbirääkimisi, lepitamist, intervjueerimist, rühmatöö meetodeid ja visualiseerimisvahendite kasutamist.
Kursuse hind 150 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab kohvipausi, kerget lõunat ning TLÜ täiendkoolituse tõendit 9 akadeemilise tunni mahus.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.04.2019    10:00-11:30 Seminar    
 04.04.2019    11:30-11:45 Kohvipaus    
 04.04.2019    11:45-13:15 Seminar    
 04.04.2019    13:15-13:45 Lõunapaus    
 04.04.2019    13:45-15:15 Seminar    
 04.04.2019    15:15-15:30 Kohvipaus    
 04.04.2019    15:30-17:00 Seminar    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp