Ebamugavad emotsioonid: kuidas neid mõista ja nendega toime tulla?
Kursuse kood LTC0305/1
Toimumise aeg 28.05.2020
Toimumise koht Zoom veebikeskkond
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja
Eesmärk täiendada enda kui treeneri teadmisi ebamugavate emotsioonide olemusest, tähendustest ja toimetulekuks; täiendada oma treeneri oskusi enda sportlaste emotsioonidega toimetulekuks ja juhtimiseks.
Sisu Kõik me loomulikult eelistame positiivseid emotsioone ja kogemusi. Samas, kõik me kogeme ka nö ebamugavaid emotsioone ja tundeid, olgu nendeks kurbus, ärevus, pettumus või viha. Spordimaailmas leidub sellisteks kogemusteks ka piisavalt põhjuseid - ebaõnnestumised, rasked trennid, kriitiline tagasiside, kõrged ootused jne. Kuidas siis ebamugavaid emotsioone mõista ja nendega toime tulla?
Koolitusel käsitletavad teemad:
Ebamugavate emotsioonide olemust ja nende võimalikke tähendusi ning kasulikkust.
Kuidas ebamugavatele emotsioonidele reageerida ja ennast nende juuresolekul juhtida.
Kuidas saab treener toetada enda sportlaste emotsioonidega toimetuleku oskuste arendamist.
Õpiväljundid on täiendanud teadmisi treenerina ebamugavate emotsioonidega toimetulekuks, oskab nendele kohaselt reageerida ja neid juhtida.
Eeldused eelnev tööalane kogemus treenitavatega. Seminaril planeeritud grupitööd ja arutelud, seega osalejalt eeldatakse heal tasemel eesti keele valdamist
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Osalejal on kohustus osalaeda rühmatööde arutelus, mis eeldab heal tasemel eesti keele valdamist.
Õpikeskkond Veebikeskkond Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerinud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist. Seminaril osalemiseks vajalik arvuti ja internetiühendus.
Koolitaja kompetentsus Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor töötab igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.
Maht 4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 4 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 26.05.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 28.05.2020    10:00-11:30 Seminar zoom veebikeskkonnas    
 28.05.2020    11:30-11:45 paus    
 28.05.2020    11:45-13:15 Seminar zoom veebikeskkonnas    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp