LTC0305/1 - Ebamugavad emotsioonid: kuidas neid mõista ja nendega toime tulla?

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.05.2020

Registreerimise tähtaeg

26.05.2020

Toimumise koht

Zoom veebikeskkond

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja

Eesmärk

täiendada enda kui treeneri teadmisi ebamugavate emotsioonide olemusest, tähendustest ja toimetulekuks; täiendada oma treeneri oskusi enda sportlaste emotsioonidega toimetulekuks ja juhtimiseks.

Sisu

Kõik me loomulikult eelistame positiivseid emotsioone ja kogemusi. Samas, kõik me kogeme ka nö ebamugavaid emotsioone ja tundeid, olgu nendeks kurbus, ärevus, pettumus või viha. Spordimaailmas leidub sellisteks kogemusteks ka piisavalt põhjuseid - ebaõnnestumised, rasked trennid, kriitiline tagasiside, kõrged ootused jne. Kuidas siis ebamugavaid emotsioone mõista ja nendega toime tulla?
Koolitusel käsitletavad teemad:
Ebamugavate emotsioonide olemust ja nende võimalikke tähendusi ning kasulikkust.
Kuidas ebamugavatele emotsioonidele reageerida ja ennast nende juuresolekul juhtida.
Kuidas saab treener toetada enda sportlaste emotsioonidega toimetuleku oskuste arendamist.

Õpiväljundid

on täiendanud teadmisi treenerina ebamugavate emotsioonidega toimetulekuks, oskab nendele kohaselt reageerida ja neid juhtida.

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega. Seminaril planeeritud grupitööd ja arutelud, seega osalejalt eeldatakse heal tasemel eesti keele valdamist

õpikeskkond

Veebikeskkond Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerinud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist. Seminaril osalemiseks vajalik arvuti ja internetiühendus.

koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor töötab igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ning teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Osalejal on kohustus osalaeda rühmatööde arutelus, mis eeldab heal tasemel eesti keele valdamist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova

Kursuse hind

25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 4 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.05.2020 10:00-11:30 Seminar zoom veebikeskkonnas
28.05.2020 11:30-11:45 paus
28.05.2020 11:45-13:15 Seminar zoom veebikeskkonnas