Savitöö laste- ja noorukitega
Kursuse kood LTC0140/2
Toimumise aeg 29.03.2019 - 12.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lastega ja noorukitega töötavad psühholoogid, huvijuhid, noorsootöötajad, kunstiõpetajad
Eesmärk hakata mõistma savitööd kui kunstiterapeutlist vahendit tegevuses laste ja noorukitega ja õppida seda kasutama.
Sisu Savi kui materjali ajalugu ja potentsiaal. Savitöö mõiste ja ülevaade savitöö kasutamise tulemuslikkusest laste- ja noorukitega. Käelise tegevuse seosed aju arenguga. Visuaalne ja haptiline maailmataju. Kehamälu. Praktiliste harjutuste läbitegemine järgmistel eesmärkidel: käte motoorika, kehatunnetuse ja minatunnetuse arendamine; agressiivse käitumise elimineerimine; koostöö oskuste arendamine; loovuse avaldumise toetamine.
Õpiväljundid - teadmised savitöö rakendamisest lastega ja noorukitega
- oskused kasutada praktiliselt savitööd lastega ja noorukitega
Eeldused Kogemus töös laste ja noorukitega
Lõpetamistingimused - Eneseanalüüsile põhinev essee loengutes esitatud teoreetiliste teadmiste analüüsimise ja lastega, noorukitega rakendamise alusel.
- Lastega või noorukitega (lähtuvalt tema vajadustest) savitöö harjutuste praktiline läbiviimine (kaks seanssi, kestvus üks tund)
- Õpimapi koostamine: essee, läbiviidud harjutused, seansside analüüs ja õpitu alusel eneseanalüüs.
- Õpimapi esitlemine koolituse lõpus
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel.
Koolitaja kompetentsus Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskuses psühholoogina. 2007 aastal lõpetas Bremeni Ülikooli ja TLÜ täiendkoolituse „Töö voolimissaviga“ ja alates sellest ajast kasutab oma psühholoogi töös peamise meetodina tööd saviväljal.

Rave Puhm, MSc, töötab AS Põhja-Eesti Taastusravikeskuses loovterapeudina, vabakutseline kunstnik. TLÜ-s õpetab kursust, mis käsitleb savi ja savitööd kui kunstiterapeutilist vahendit töös laste ja täiskasvanutega ning loovuseteemalist kursust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Dotsent Eda Heinla, PhD; Rave Puhm, MSc
Kursuse hind 160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 27.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.03.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Eda Heinla Rä49-310
 30.03.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Rave Puhm Rä49-310
 12.04.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Eda Heinla, Rave Puhm Rä49-310
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp