Savitöö laste ja noorukitega
Kursuse kood LTC0140/2
Toimumise aeg 29.03.2019 - 12.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Lastega ja noorukitega töötavad psühholoogid, huvijuhid, noorsootöötajad, kunstiõpetajad
Eesmärk hakata mõistma savitööd kui kunstiterapeutlist vahendit tegevuses laste ja noorukitega ja õppida seda kasutama.
Sisu Savi omadused. Savitöö mõiste ja ülevaade savitöö kasutamise tulemuslikkusest lastega ja noorukitega. Laste hirmude, viha ja trauma leevendamine ning tunnete väljendamine savitöö kaudu. Savitöö kasutamine perekonnas ja koolis (omavahelised suhted, koostöö). Harjutamine käte motoorika ja kehatunnetuse arendamise eesmärgil, hirmude, viha ja trauma leevendamiseks, koostöö oskuste arendamiseks, loovuse avaldumiseks.
Õpiväljundid - teadmised savitöö rakendamisest lastega ja noorukitega
- oskused kasutada praktiliselt savitööd lastega ja noorukitega
Eeldused Kuulumine sihtrühma, kogemus töös laste ja noorukitega
Lõpetamistingimused Lastega või noorukitega (lähtuvalt tema vajadustest) savitöö harjutamine (kaks seanssi).
Õpimapi koostamine ja esitlemine. Õpimapi sisu: koolitusel kogetu enesereflektsioonil põhinev essee, iseseisvalt läbiviidud harjutuste kirjeldused, harjutuste läbiviimisel kogetu, õpitu enesereflektsioon.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Eda Heinla, PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina ja Tallinna Perekeskuses psühholoogina. 2007. aastal lõpetas Bremeni Ülikooli ja TLÜ täiendkoolituse „Töö voolimissaviga“ ja alates sellest ajast kasutab oma psühholoogi töös peamise meetodina tööd saviväljal.

Rave Puhm, MSc, töötab AS Põhja-Eesti Taastusravikeskuses loovterapeudina, vabakutseline kunstnik. TLÜ-s õpetab kursust, mis käsitleb savi ja savitööd kui kunstiterapeutilist vahendit töös laste ja täiskasvanutega ning loovuseteemalist kursust.
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 30)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Dotsent Eda Heinla, PhD; Rave Puhm, MSc
Kursuse hind 160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Polina Hanenko, 6391752, polina.hanenko@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 27.03.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 29.03.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Eda Heinla Rä49-310
 30.03.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Rave Puhm Rä49-310
 12.04.2019    10:00-17:15 Savitöö laste ja noorukitega Eda Heinla, Rave Puhm Rä49-310