LTC0159/3 - Eelkooliealiste laste ujumise algõpetus koos mängulise harjutusvaraga

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.03.2020

Registreerimise tähtaeg

13.03.2020

Toimumise koht

Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 8, Rocca al Mare Kool

Maht

7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)

Sihtgrupp

Treenerid, liikumisõpetajad, teemast huvitatud, kes tegelevad aktiivselt laste/ noorte kehalise kasvatuse. Huvilised, kes näevad ujumise algõpetuse alaste teadmiste täiendamises oma erialast arenguvõimalust.

Eesmärk

saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetusest koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid eelkooliealiste laste ujumistundide läbiviimiseks.

Sisu

Eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse metoodika – veega harjumine, välja-vette hingamine, libisemise asend, jalgade töö ja sukeldumine. Ideid ujumistunni läbiviimisel vees kasutatavatest harjutustest ja mängudest. Läbitakse näidistund ujulas.

Õpiväljundid

teab ja oskab eelkooliealiste laste ujumise algõppe põhialuseid (vette-välja hingamine, keha asendid vees, libisemine), omab praktilist mängulist harjutusvara.

Eeldused

Huvi ujumise algõpetuse alaste teadmiste täiendamise vastu, et täiendada oma erialaseid teadmisi.

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks. Tagatud peab olema basseinis vaatlustunni läbiviimine ja osalejatel ise basseinis harjutusvara praktiline läbimine.

koolitaja kompetentsus

5 aastat koolitaja ja treeneri kogemust. Ujumistreeneri kogemus. Omab praktilist harjutusvara lastega töös.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ja praktilise näitliku tegevusena, harjutusvara läbivad osalejad ise osaledes vaatlustunnis ja ise basseinis harjutusi sooritades.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Ingrid Tullus - 15 aastat töötanud Rocca al Mare Koolis ujumiseõpetajana, kooli laste ujumise juhendajana.

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat. Peale koolitust saavad osalejad TLÜ täiendkoolitus tõendi mahus 7 ak tundi.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.03.2020 10:00-15:30 Loeng-seminar ujumise vajalikkus, ujumLoeng-seminar ujumise vajalikkus, ujumise õpetamine läbi mänguliste meetodite, praktiline tund ujulas.ise õpetamine läbi mänguliste meetodite, praktiline tund ujulas. Ingrid Tullus