Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: First eksamiks
Kursuse kood AVC0020/8
Toimumise aeg 03.02.2020 - 07.05.2020
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Sihtgrupp Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad
Eesmärk keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.
Sisu Teemad:
Igapäevaelu. Söök ja jook, restoranid, suhted. Reisimine ja turism, festivalid ja tavad, meelelahutus. Haridus, õppimine, karjäär. Tervis ja fitness, sport. Keskkond, ilm. Teadus, tehnoloogia. Meedia, kuulsused. Ostlemine ja kaubad, mood

Keelestruktuurid:
Ajad, modaalverbid, määrsõnad, infinitiiv, tingimuslaused, võrdlusastmed, aktiiv ja passiiv, artiklid, kaudne kõne.

Cambridge First ülesanded:
Lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemine.
Õpiväljundid - saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul ka keerukamatest nüanssidest;
- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad kindlaid seisukohti või vaatenurki;
- oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on võimalik;
- saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste endale huvi pakkuvas teemaderingis;
- oskab kirjutada kirja, esseed, aruannet ja referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti;
- oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.
Eeldused Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus auditoorseteks keeletundideks, ettevalmistus testideks, ettevalmistus proovi eksamiks).
Õpikeskkond Tänapäevane õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Inglise keele valdamine vähemalt C1 tasemel ja arvestatav õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ege Viil
Kursuse hind 350 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse tasu sisaldab õpikut ja töövihikut, mille maksumus on 35 eurot. Õppematerjali maksumus tuleb tasuda, kui kursusest loobutakse kursuse toimumise ajal.
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 0, Kerli.haas@tlu.ee
Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Vii, +3726409360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.02.2020