TKC0027/1 - Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

17.03.2014 - 31.08.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Sihtgrupp

gümnaasiumi õpetajad

Eesmärk

- valmisoleku ja kompetentsuse lisandumine uurimistöö läbiviimiseks ja juhendamiseks gümnaasiumis lähtuvalt riiklikust õppekavast.

Sisu

Uurimistöö korraldamine gümnaasiumis lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õpilaste juhendamise võimalused ja põhimõtted.
Uurimismeetodid reaal- ja humanitaarainetes. Andmekogumise, -analüüsi ja tulemuste esitamise võimalused.
Infootsing ja info süstematiseeritud kogumine ja kasutamine.
Eetika põhimõtted, viitamine, plagiaat.
Uurimistöö hindamise ja esitlemise võimalused.

Õpiväljundid

- tunneb erinevaid uurimismeetodeid;
- oskab gümnaasiumi astmes olevaid õpilasi nõustada sobiva uurimismeetodi valikul, läbiviimise protsessis ja uuringu tulemuste esitamisviisi valikul.

Lõpetamistingimused

osalemine auditoorses õppes, iseseisvate tööde esitamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

PhD Mart Laanpere, PhD Kai Pata, MA Anne Roos, Terje Tuisk, Liia Jung

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Monica Sakk, 6011074, monica.sakk@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.03.2014 - I sessiooni 1.õppepäev
18.03.2014 - I sessiooni 2.õppepäev
05.05.2014 - II sessiooni 1.õppepäev
06.05.2014 - II sessiooni 2.õppepäev
27.08.2014 - III sessiooni 1.õppepäev
28.08.2014 - III sessiooni 2.õppepäev