Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus
Kursuse kood LTC0093/3
Toimumise aeg 11.09.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kehalise kasvatuse õpetaja, erinevate spordialade treenerid või instruktorid.
Eesmärk saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Sisu Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis.
Õpiväljundid Teab käitumisraskuste võimalikke põhjusi ning erinevaid avaldumisvorme.
Tunneb hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskusi kehalise kasvatuse või treening tunnis.
Oskab rakendada pedagoogilisi meetmeid käitumisraskuste ennetamiskes ja käitumisraskustega laste/noortega toimetulekuks tunni läbiviimisel.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lii Lilleoja
Kursuse hind 64 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Sisaldab koolitusmaterjale, kohvipaus ja TLÜ täiendkoolitustõendid Näita vähemmahus 7 ak tundi.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 10.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.09.2017    10:00-11:45 Õppetöö Lii Lilleoja. MA. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor, praktiseeriv pere- ja kasvatusnõustaja.  
 11.09.2017    11:45-12:00 Paus    
 11.09.2017    12:00-13:45 Õppetöö    
 11.09.2017    13:45-14:15 Paus    
 11.09.2017    14:15-16:00 Õppetöö