Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus
Kursuse kood LTC0129/1
Toimumise aeg 16.09.2017 - 21.10.2017
Toimumise koht Narva mmnt 25 Tallinn
https://www.google.ee/maps/place/Narva+m...
Sihtgrupp Kõikidele huvilistele, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes soovivad taotleda võrkpalli abitreeneri (EKR 3) kutsekvalifikatsiooni.
Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu.
Sisu Võrkpalli treeningtunni ülesehitus. Võrkpalli tehnikaelementide õpetamismetoodika. Kehaliste võimete eakohane arendamine. Võrkpalli võistlusmäärused.
Õpiväljundid Omab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja praktilisi oskusi võrkpalli abitreeneri (III tase) eksami sooritamiseks. Omab algteadmisi mängijate funktsioonidest, võrkpalli võistkondade komplekteerimisest nende ettevalmistamisest ja juhendamisest võistlustel. Oskab õpetada erinevaid tehnikaelemente. Oskab arendada võrkpallurite kehalisi võimeid lähtuvalt ealistest iseärasustest.
Eeldused puuduvad
Õpikeskkond sportmängude saal
Koolitaja kompetentsus Koolitajateks võivad olla 5,6 ja 7 EKR kutsetasemega võrkpallitreenerid, või teised oma valdkonna spetsialistid, soovitavalt magistri- või doktorikraadiga.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 48)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Ellen Liik, Pertti Honkanen, Sami Kalaja, Rando Ringmets, Raini Stamm, Erko Varblane, Marko Vantsi
Kursuse hind 126 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, 5296112, raini.stamm@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 11.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.09.2017    14:30-19:00     sportmängude saal
 23.09.2017    14:30-19:00     sportmängude saal
 07.10.2017    14:30-19:00     sportmängude saal
 14.10.2017    14:30-19:00     sportmängude saal
 21.10.2017    14:30-19:00     sportmängude saal