Tööõpetuse konverents 2018 - Mõtlevad käed
Kursuse kood LTC0164/1
Toimumise aeg 19.01.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.ee/maps/place/R%C3%A4...
Sihtgrupp käsitöö, kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, eriala vilistlased, õppejõud, tudengid
Eesmärk Väärtustada käelise tegevuse õpetamise olulisust ja vajalikkust üldhariduses ning järjepideva akadeemilise ettevalmistuse andmist valdkonna õpetajatele Tallinna Ülikoolis.
Sisu Konverentsil antakse ülevaade Tallinna Ülikooli tehnoloogiavaldkonna aineõpetuse arengutest ja kaasaegsetest suundadest, tutvustatakse üliõpilaste ja õppejõudude ainealaseid uuringuid.
Kokkuvõttev lühikirjeldus Konverentsil antakse ülevaade Tallinna Ülikooli tehnoloogiavaldkonna aineõpetuse arengutes ja kaasaegsetest suundadest, tutvustatakse üliõpilaste ja õppejõudude ainealaseid uuringuid. Konverents lõppeb õhtuse programmiga.
Õpiväljundid Väärtustab käelise tegevuse õpetamise olulisust ja vajalikkust üldhariduses.
Teab tehnoloogiavaldkonna aineõpetuse arenguid ja kaasaegseid suundi.
Eeldused osalejad on käsitöö ja kodunduse või töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad, eriala vilistlased või eriala tudengid
Lõpetamistingimused loeng, arutelud, ettekanded
Õpikeskkond Kuni 130 kohaline õppesaal, mis toetab ka rühmatööde läbiviimist, kuni 30 kohalised loengusaalid (3) sessioonide läbiviimiseks ning vajalik esitlustehnika olemasolu.
Koolitaja kompetentsus Erialaspetsialistid ja oma valdkonna esindajad.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Ene Lind, PhD Andry Kikkull, PhD, Aleksander Pulver, Inge Raudsepp, Tiia Artla, Inga Veskimägi, Eva Veeber, Timo Varblas, Marja Mõistlik , Kristi Paas, Aron Lips, Tiina Vänt, Jaana Taar.
Kursuse hind 23 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Üliõpilased 5€
Minimaalne osalejate arv 20
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ene Lind, 552 1128, ene.lind@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 15.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 19.01.2018    11:00-12:30 Suunad põhikooli õppekava arengus. Inge Raudsepp R-401
 19.01.2018    11:00-12:30 Evolutsioon, käelisus ja aju funktsionaalne asümmeetria. Aleksander Pulver R-401
 19.01.2018    11:00-12:30 Tallinna Ülikooli tööõpetuse õppekavade muutused ajas Ene Lind, PhD R-401
 19.01.2018    13:30-15:00 Sessioon B: IKT kasutamisest tööõpetuses Eva Veeber, Timo Varblas, Marja Mõistlik R-401
 19.01.2018    13:30-15:00 Sessioon A: Meetodeid ja ideid tunniks Andry Kikkull, PhD, Tiia Artla, Inga Veskimägi R-401
 19.01.2018    13:30-15:00 Sessioon C: Uuringud aineõpetajatest Kristi Paas, Ene Lind, Aron Lips R-401
 19.01.2018    15:30-17:00 Sotsiaalsed oskused rühmatöö läbiviimisel. Jaana Taar R-401
 19.01.2018    15:30-17:00 Ainenimetuse kasutamisest koolides. Tiina Vänt R-401
 19.01.2018    15:30-17:00 Rakenduslike teadmiste kujundamine tööõpetuse kaudu. Andry Kikkull R-401