Joogameetodite kasutamine kehalises kasvatuse- ja treeningtundides
Kursuse kood LTC0192/2
Toimumise aeg 01.03.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp kehalise kasvatuse õpetajad, spordiala treenerid ja instruktorid
Eesmärk Täiendada oma teadmistepagasit uute oskustega jooga tehnika kasutamisvõimalustest kehalise kasvatuse tundides või treeningutes.
Sisu Jooga filosoofia põhimõtted
Jooga liigid ja nende erinevused,
Korrektse joogatunni ülesehitus ja põhimõtted
Jooga ja meditatsioon ning vaimne areng
Kogu keha treeniva jooga programmi koostamine
Jooga asendite ülesehitus, füsioloogia ja nende õpetamine
Õpetaja oskused ja roll tunni juhendamisel
Treeningutel, asendite sooritamisel ja õpetamisel esinevad tavalised vead
Jooga asendite jaotus lihasgruppide ja eesmärkide järgi
Vahendite kasutamine: blokid, rihmad, muusika
Jooga näidistund
Õpiväljundid Oskab rakendada jooga põhimõtteid ja kontseptsiooni kehalise kasvatuse tunnis või treeningusO oskab koostada sisukaid joogatunde õpilaste füüsilise ja vaimse arengu jätkuks.
Eeldused Töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Loeng, praktilised harjutused, arutelud.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Silja Siller
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Silja Siller
Kursuse hind 85 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidta-zujev@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.03.2019    10:00-12:00 Seminar/loeng    
 01.03.2019    12:00-12:30 Lõunasöök    
 01.03.2019    12:30-14:30 Seminar/lõunasöök    
 01.03.2019    14:30-14:45 Kohvipaus    
 01.03.2019    14:45-17:00 Seminar/lõunasöök