Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt
Kursuse kood LTC0023/1
Toimumise aeg 24.03.2016
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja.
Eesmärk saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Sisu Mida tuleks inimese õppimise mehhanismide puhul teada, et enda teadmisi võimalikult tõhusalt sportlasteni viia. Keskendumisest, tähelepanu mahust ning sportlastele ülesannete püstitamisest ja tagasisidestamisest nii trennis kui ka võistlustel.
• Sportlaste õppimise mehhanismid
• Keskendumine ja tähelepanu ressurss
• Oskuste õpetamise põhitõed
Õpiväljundid oskab kasutada psühholoogilisi tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.
Eeldused Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd ja arutelud. Seminari toetavad praktilised ning arutlevad ülesanded. Arutleme selle üle, mida tuleks inimese õppimise mehhanismide puhul teada, et enda teadmisi võimalikult tõhusalt sportlasteni viia. Räägime keskendumisest, tähelepanu mahust ning sportlastele ülesannete püstitamisest ja tagasisidestamisest nii trennis kui ka võistlustel.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd.
Koolitaja kompetentsus Omab magistrikaraadi sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogial. Omab kogemust treenerina töötades, rühmatööd juhendamisl ning sportlaste nõustamisel.
Maht 5 akadeemilist tundi (kontaktõpe 5 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
Kursuse hind 46 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi. Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse ( 5 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 23.03.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.03.2016    10:00-12:00 Seminar Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.  
 24.03.2016    12:00-12:20 Kohvipaus    
 24.03.2016    12:20-14:05 Seminar