YKC0090/1 - Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus ("Kohalik valitsemine " koolituse moodul)

Toimumise aeg

24.03.2023 - 30.04.2023

Toimumise koht

Kindlus Kool, Rae vald

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 57 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

omandada teadmised kohaliku omavalitsuse tasandil ettevõtluse majanduslike jasotsiaalsete aspektide kohta, ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse koostööst; aru saada kohaliku omavalitsuse eelarve kujunemise põhimõtetest ja tulude juhtimise võimalustest; õppida mõistma finantsjuhtimise põhialused ja meetodeid kohaliku omavalitsuse tasandil ja omavalitsuse rahastuspõhimõtteid arvestades; saada ülevaade ja õppida tundma EL-i programmide rahastusvõimalusi kohaliku arengu tagamiseks; omandada teadmisi insternsest ja eksternsest kontrollist; kohaliku omavalitsuse finantskontrollist, selle põhimõtetest ja meetoditest.

Sisu

Ettevõtlus kohaliku omavalitsuse tasandil, ettevõtluse majanduslikud ja ettevõtluse sotsiaalsed aspektid. Kohaliku omavalitsuse eelarve loomine ja kujundamine. Kohalike omavalitsuste maksutulud, nende suurendamise võimalused; omavalitsuse ja kohalike ettevõtjate koostöövõimalused. Finantsjuhtimise põhimõtted ja meetodid. Ülevaade kohaliku omavalitsuse finantskontrolli mehhanismidest.

Õpiväljundid

teab süsteemselt ettevõtlusest, kohaliku valitsemise eelarve koostamise põhimõtetest, loogikast, meetoditest ja kontrollmehhanismidest; mõistab kohaliku tasandil rahastamist puudutavaid analüüsiprintsiipe ja vajalikkust; viib läbi kohaliku omavalitsuse tasandil eelarve analüüsi ja tunneb riskijuhtimise põhimõtteid; tunneb interse ja eskternse kontrolli põhimõtteid ja institutsioone; teab EL rahastusvõimalustest kohaliku omavalitsuse tasandil, tunneb nende sisulisi aluseid.

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek koolituse läbiviimiseks

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on vähemalt magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega, Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid.

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena. Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi mooduli õppepäevadest. Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd. Iseseisev töö: 1. Loengutes antud kirjanduse ja õigusaktidega tutvumine ja selle läbitöötamine;
2. Individuaalne test Moodles keskkonnas

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristo Krumm, Airi Mikli, Piret Zahkna, Vallo Olle, Kadri Tali

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Triin Kübar, 6409496, triin.kubar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.03.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Kristo Krumm, Piret Zahkna, Kindluse Kool
06.04.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Airi Mikli, Kristo Krumm Kindluse Kool
21.04.2023 10:00-16:15 Eelarve, finantsjuhtimine ja kontroll, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus Vallo Olle, Kadri Tali Kindluse Kool