Hispaania keel A2.2
Kursuse kood AYC0272/1
Toimumise aeg 11.02.2019 - 08.05.2019
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Sihtgrupp kooliõpilased, üliõpilased ja täiskasvanud õppijad
Eesmärk Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.2 taseme nõuetele.
Sisu Inimesed ja paigad; elukutse ja õppimine; mineviku tegevused ja isiklikud kogemused; harjumused ja rutiin; plaanid ja kokkulepped; sümpaatiad ja antipaatiad.
Õpiväljundid Saab aru tihti kasutatavatest fraasidest, mis on seotud igapäevaeluga; suudab väljendada oma mõtteid ning edastada endale olulist teavet; suudab kirjeldada oma päritolu ja ümbrust; suudab väljendada oma esmavajadusi; saab aru lihtsast suulisest ja kirjalikust tekstist; oskab kirjutada kirju isiklikel teemadel ning kirjeldada situatsioone; suudab lihtsas keeles oma seisukohti väljendada.
Eeldused A2.1 tase hispaania keeles - tasemele vastava sõnavara ja -grammatika olemasolu.
Lõpetamistingimused 50 auditoorset lähiõppe tundi + 54 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistus keeletundideks ja testideks).
Õpikeskkond Kaasaegne õpikeskond ja tänapäevased õppevahendid.
Koolitaja kompetentsus Õpetamiskogemus koolis ja ülikoolis enam kui 10 aastat.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Adrian Vallecillo Graziatti
Kursuse hind 320 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Väikerühm. Kursuse tasu sisaldab õppematerjale.
Minimaalne osalejate arv 5
Korraldaja Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 902, kivihall@tlu.ee
Avatud akadeemia, Gerdel-Gris Viil, +372 640 9360, gerdel-gris.viil@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 04.02.2019