LTC0298/2 - Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

18.09.2020

Registreerimise tähtaeg

18.09.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja

Eesmärk

täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.

Sisu

Taust
Traditsiooniliselt räägitakse spordi kontekstis füüsilisest võimekusest, tehnilisest vilumusest ja vaimsest tugevusest. Põhjendamatult vähe tähelepanu on saanud vaimne tervis, mille olulist rolli ja mõjusid saavutusspordis näitavad nii akadeemilised uuringud kui ka tippsportlaste kogemused. Näiteks, tituleeritud ujuja Michael Phelps avalikustas enda võitluse depressiooniga, tippjooksja Mary Cain jagas enda lugu väärkohtlemisest ja söömishäirest ning NBA korvpallur Kevin Love rääkis vaimsetest raskustest, mida ta ei saanud kellegagi jagada. Vaimsed häired ning raskused pole spordis eriti teemaks ja vaimset tervist peetakse tippsooritajate puhul iseenesest mõistetavaks.

Teemad
Vaimsete häirete olemus ja levik spordis. Vaimsete häirete märkamine ja reageerimine. Vaimne tervis kui saavutusspordi ressurss soodustamaks pikaajalist ja edukat karjääri spordis. Vaimse tervise toetamine spordis.

Õpiväljundid

on täiendanud teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida, ning oskusi vaimse tervise toetamise osas.

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Lõpetamistingimused

Seminar toimub loenguna ning teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Käsitletakse vaimse häirete ja vaimse tervise teemasid. Seminari esimeses pooles on vaimsete häirete temaatikat: häirete olemus, neid soodustavad tegurid, nende levik spordis ning treeneri võimalused märkamiseks ja reageerimiseks. Seminari teises osas keskendumine vaimsele tervisele, mis on ressurss soodustamaks pikaajalist ja edukat karjääri spordis. Lõpetuseks praktilised soovitused nii organisatsiooni kui ka indiviidi tasemel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Snezana Stoljarova, Kristel Kiens

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 8 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.09.2020 10:00-12:00 Seminar loeng - Snezana Stoljarova
18.09.2020 12:00-12:30 Lõunapaus
18.09.2020 12:30-14:30 Seminar loeng - Kristel Kiens, Snezana Stoljarova
18.09.2020 14:30-14:45 Kohvipaus
18.09.2020 14:45-16:45 Seminar loeng - Kristel Kiens