Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine
Kursuse kood LTC0298/2
Toimumise aeg 18.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja
Eesmärk täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.
Sisu Taust
Traditsiooniliselt räägitakse spordi kontekstis füüsilisest võimekusest, tehnilisest vilumusest ja vaimsest tugevusest. Põhjendamatult vähe tähelepanu on saanud vaimne tervis, mille olulist rolli ja mõjusid saavutusspordis näitavad nii akadeemilised uuringud kui ka tippsportlaste kogemused. Näiteks, tituleeritud ujuja Michael Phelps avalikustas enda võitluse depressiooniga, tippjooksja Mary Cain jagas enda lugu väärkohtlemisest ja söömishäirest ning NBA korvpallur Kevin Love rääkis vaimsetest raskustest, mida ta ei saanud kellegagi jagada. Vaimsed häired ning raskused pole spordis eriti teemaks ja vaimset tervist peetakse tippsooritajate puhul iseenesest mõistetavaks.

Teemad
Vaimsete häirete olemus ja levik spordis. Vaimsete häirete märkamine ja reageerimine. Vaimne tervis kui saavutusspordi ressurss soodustamaks pikaajalist ja edukat karjääri spordis. Vaimse tervise toetamine spordis.
Õpiväljundid on täiendanud teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida, ning oskusi vaimse tervise toetamise osas.
Eeldused eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Lõpetamistingimused Seminar toimub loenguna ning teemat toetavate rühmatöö aruteludena. Käsitletakse vaimse häirete ja vaimse tervise teemasid. Seminari esimeses pooles on vaimsete häirete temaatikat: häirete olemus, neid soodustavad tegurid, nende levik spordis ning treeneri võimalused märkamiseks ja reageerimiseks. Seminari teises osas keskendumine vaimsele tervisele, mis on ressurss soodustamaks pikaajalist ja edukat karjääri spordis. Lõpetuseks praktilised soovitused nii organisatsiooni kui ka indiviidi tasemel.
Õpikeskkond Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.
Koolitaja kompetentsus Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Snezana Stoljarova, Kristel Kiens
Kursuse hind 90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ja TLÜ täiendkoolituse tõendit mahus 8 akadeemilist tundi eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 11
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.09.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 18.09.2020    10:00-12:00 Seminar loeng - Snezana Stoljarova    
 18.09.2020    12:00-12:30 Lõunapaus    
 18.09.2020    12:30-14:30 Seminar loeng - Kristel Kiens, Snezana Stoljarova    
 18.09.2020    14:30-14:45 Kohvipaus    
 18.09.2020    14:45-16:45 Seminar loeng - Kristel Kiens    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp