HTC0126/2 - Korrektne e-kiri eesti keeles

Toimumise aeg

18.04.2024

Registreerimise tähtaeg

18.04.2024

Toimumise koht

Zoom

Maht

3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)

Sihtgrupp

korrektse keelekasutuse huvilised

Eesmärk

Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.

Sisu

Kuidas koostada selget ja ladusat e-kirja? Kuidas lugeja poole pöörduda ja millal kasutada tiitleid? Kuidas vormistada loetelu? E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised; kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine.

Õpiväljundid

Koolitusel osalenu koostab korrektseid, adressaati arvestavaid viisakaid e-kirju.

Eeldused

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.

õpikeskkond

Koolitust saab läbi viia nii veebis kui loenguruumis.

koolitaja kompetentsus

Doktorikraad ja täiskasvanute koolituskogemus.

Lõpetamistingimused

Interaktiivne loeng, teksti analüüs, praktilised harjutused. Näidiskirjade analüüs ja parandamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

PhD Helin Kask

Kursuse hind

79 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, merje.olm@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.04.2024 10:00-12:30 Korrektne e-kiri eesti keeles PhD Helin Kask Zoom