Režii. Valgus. Kaamera
Kursuse kood BFC0019/25
Toimumise aeg 23.10.2018
Toimumise koht Narva mnt 27, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Kõik, kes soovivad ise osata teha lihtsamat lühifilmi ja osata kasutada režii põhitõdesid, kaameratööd ja lihtsamat valgusrežiid. Varasem kogemus pole vajalik.
Tegemist on algtaseme koolitusega.
Eesmärk kujundada algteadmised režiist ja kuidas kaameratööga mõjutada eri žanride puhul pildi sisu (kompositsioon, rakursid) ja lihtsamast valgusrežiist.
Sisu Kaader kui valik. Režii põhialused. Piltstsenaarium. Kaameratöö. Kompositsioon. Valgusrežii
Õpiväljundid on valmistatud oma piltstsenaarium ning proovitud kätt lavastatud situatsioonide filmimisel ja valgustuse seadmisel.
Eeldused Ei eeldata varasemat kogemust, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.
Lõpetamistingimused osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Nova maja
Koolitaja kompetentsus Jaan Kalmus on televisiooni eriala magistrant; Katrin Kuusik MA (audiovisuaalne kunst)
Maht 10 akadeemilist tundi (kontaktõpe 10 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Katrin Sigijane, BA audiovisuaalne kunst, MSc digitaalsed õpimängud
Kursuse hind 1000 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Õpetajate täienduskoolitus, hinnale ei lisandu käibemaksu
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee