Spordipsühholoogia rakendamine igapäevases töös
Kursuse kood TSC0033/3
Toimumise aeg 08.10.2015 - 19.11.2015
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Oodatud osalema ükskõik millise spordiala treener, instruktor või kehalise kasvatuse õpetaja. Osalemise eelduseks on baasteadmised spordipsühholoogiast.
Eesmärk täiendada spordipsühholoogia teadmisi ja oskusi, käsitada tegelikke juhtumeid ning harjutada uusi oskusi nii töötubades kui ka treeneri/õpetaja isiklikus praktikas.
Sisu Spetsiifilisemalt eesmärkide seadmisest ja kasutamisest oma töös treenerina.
Kujutlustehnika - mitte lihtsalt mõtlemine ja unistamine.
‘Let’s be mindful’: hetkes olemise õppimine, et tagada parim sooritus nii trennis kui ka võistlustel.
Treeneri/õpetaja heaolu ja motivatsioon.
Õpiväljundid teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel.
Eeldused Osalemise eelduseks on baasteadmised spordipsühholoogiast.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja
Snezana Stoljarova (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.
Kursuse hind 130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks registreerides korraga kõigile seminaridele kokku on 130 eurot (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi). Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (4 seminari = 16 ak h). Eelneval teatamisel võimalik osavõtumaksu tasuda osadekaupa. Osavõtumaks valides seminare eraldi teemadena on 39 eurot seminari kohta (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi). Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (1 seminar = 4 ak h).
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 05.10.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 08.10.2015    10:00-13:30 Spetsiifilisemalt eesmärkide seadmisest ja kasutamisest oma töös treenerina. Käsitletakse eesmärke tegevuse suunajatena, motiveerijana, treenitava arengu jälgimiseks ja tähelepanu suunamiseks nii treeningul kui võistlustel. Räägime täpsemalt ka tähelepanu juhtimisest keskendumispunktide ja sisekõne abil. Kristel Kiens, Snezana Stoljarova  
 22.10.2015    10:00-13:30 Treeneri/õpetaja enda heaolu ja motivatsioon Räägitakse väärtustest, filosoofiast, treeneri arengust kui elukestvast õppest, läbipõlemise vältimisest, tagasisidest (küsimine/vastuvõtmine/kasutamine) ning suhetest sportlastega. Kristel Kiens, Snezana Stoljarova  
 05.11.2015    10:00-13:30 ‘Let’s be mindful’: õpime olema hetkes, et tagada parim sooritus nii trennis kui ka võistlustel. Räägime sellest, kuidas olla hetkes, olla kogemusele avatud ja käituda vastavalt enda väärtustele. Paneme uusi teadmisi praktikasse nii treeningu kui ka võistluste kontekstis. Kristel Kiens, Snezana Stoljarova  
 19.11.2015    10:00-13:30 Kujutlustehnika - mitte lihtsalt mõtlemine ja unistamine. Käsitletakse kujutlusoskuse arendamist, kujutluse funktsioone ja rakendamist treeningutel ning kuidas seda jälgida/analüüsida. Seminari käigus katsetame enda kujutlue oskusi ja loome enda sportlaste jaoks ka näidise kujutluse stsenaariumist. Kristel Kiens, Snezana Stoljarova