Vaatluspraktika ("Noorsootöö alused" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0322/1
Toimumise aeg 27.08.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp noorstootööga tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Eesmärk saada ülevaade noorsootöö toimealadest, noorsootöö asutuste töö spetsiifikast, tutvuda noorsootöötajate tööga töövarjuna ja saada aru noorsootöö põhimõtetest; saada tuge noorsootöötajaks kujunemisel.
Sisu Õppekäik noortevaldkonna organisatsioonidesse ja noorsootöö ürituste külastus. Noorsootöötaja töö varjutamine 1 päev noortekeskuses ja 1 päev teises noortevaldkonna organisatsioonis (huvijuht koolis, projektijuht noorteprojektis, noortevaldkonna koolitaja koolitusel, noorsootöö ametnik kohalikus omavalitsuses jne) oma valikul.
Õpiväljundid saab aru noorsootöötaja töö sisust; tunneb noorsootöö toimealasid; on teadlik noorsootöö asutustest; mõistab noorsootöö põhiprintsiipe.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Praktikaülesannete sooritamine, aruande koostamine, seminaril osalemine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 3 EAP (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 36, praktika 12)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Tanja Dibou, PhD
Kursuse hind 120 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 27.08.2020    10:15-11:45   Tanja Dibou M-439
 07.01.2021    16:15-19:00   Tanja Dibou  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp