LTC0124/2 - Ülevaade psühhoteraapiatest

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.03.2018 - 21.04.2018

Registreerimise tähtaeg

21.03.2018

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

108 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 80 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, kunstiteraapia magistriõppest huvitatud

Eesmärk

kujundada teadmised psühhoanalüütilise psühhoteraapia erinevatest teooriatest ja kliinilistest rakendustest;
saada ülevaade kognitiiv-käitumisteraapiast, põhilistest meetoditest ja rakendusvaldkondadest.

Sisu

Sissejuhatus psühhoanalüüsi.
Klassikaline psühhoanalüüs. Kaks fundamentaalset hüpoteesi psühhoanalüüsis. Tungide teooria. Psühhoanalüütiline arusaamine psüühika olemusest.
Objekt seoste teooria. Ego psühholoogia.
Mina psühholoogia. Kontroll-meisterlikkuse teooria. Ülevaade psühhoanalüütilistest lühiteraapiatest.
Psühhoteraapia alustamine. Psühhoteraapia eesmärgid ja terapeutiline protsess. Töötamine vastupanuga.
Psühhoterapeudi oma töö ja töö kliendiga.
Piiride seadmine psühhoteraapias.
Põhilised kognitiivsed tehnikad ja käitumuslikud tehnikad. Juhtumite analüüs läbi kognitiivse mudeli abil. Levinud psüühikahäirete kognitiiv-käitumuslikud mudelid.

Õpiväljundid

koolituse tulemusel õppija teab kogemusliku õppimise põhjal psühhoanalüütilise psühhoteraapia teooriatest ja kliinilistest rakendustest ning kognitiiv-käitumisteraapia teoreetilistest alustest, tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest psüühikahäirete ravis, on võimeline algtasemel analüüsima kliinilisi juhtumeid kognitiiv-käitumisteraapia baasmudeli kohaselt.

Eeldused

õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, kunstiteraapia magistriõppest huvitatud

õpikeskkond

20-kohaline ruum, mis sobib rühmatööks ning kus on olemas pabertahvel ja projektor.

koolitaja kompetentsus

Ants Parktal on psühhoanalüütiline psühhoterapeut 1994. aastast ja psühhoanalüütik alates 2007; IPA (International Psychoanalytic Association) liige, Eesti-Läti Psühhoanalüütilise Ühingu liige, külalislektor Tallinna Ülikoolis.
Margus Laurik on atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut ning kognitiiv-käitumuslik terapeut; lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppe; läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia täieliku väljaõppe, täiendanud ennast lahenduskeskse lühiteraapia ja pereteraapia vallas ning psühholoogina töötanud alates 2008. aastast. Alates 2011. aastast on peamisteks tööülesanneteks olnud noorte ja täiskasvanute psüühika- ning käitumishäirete psühhodiagnostika ning psühhoteraapia.

Lõpetamistingimused

Eksami hinne kujuneb kohustusliku kirjanduse tundmise, loengute ning seminarides tegusa kaasatöötamise ja seminari ettekande alusel.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Ants Parktal; MSc, Margus Laurik; MSc.

Kursuse hind

172 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
23.03.2018 10:00-13:15 Ülevaade psühhoteraapiatest A.Parktal Rä- 317
23.03.2018 14:00-17:15 Kognitiiv- käitumisteraapia M.Laurik Rä- 317
24.03.2018 10:00-17:15 Kognitiiv- käitumisteraapia M.Laurik Rä- 317
13.04.2018 10:00-13:15 Ülevaade psühhoteraapiatest A. Parktal Rä- 317
20.04.2018 10:00-13:15 Ülevaade psühhoteraapiatest A. Parktal Rä- 317
21.04.2018 10:00-13:15 Ülevaade psühhoteraapiatest A. Parktal Rä- 317