HRC0310/1 - Sotsiaal-emotsionaalne areng ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta. Kursusel osalejal peaks olema piisav inglise keele oskus, kuna õppetöö toimub osaliselt inglise keeles.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 128 tundi)

Sihtgrupp

koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid

Eesmärk

kujundada pädevus hariduspsühholoogiliste sekkumiste (sh sotsiaal-emotsionaalsete oskuste toetamise programmide) kriitiliseks hindamiseks.

Sisu

Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks loodud sekkumisprogrammide olemus ja mõju analüüs.

Õpiväljundid

tunneb tänapäevaseid käsitusi sotsiaal-emotsionaalsete protsesside olemuse ja arengu toetamise kohta; oskab teadmistele psüühika toimimise seaduspäradele toetudes analüüsida hariduspsühholoogiliste sekkumisprogrammide olemust ja tõhusust.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Individuaalsed lugemisülesanded ja teemakohased lühianalüüsid

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kati Aus, MA; Elina Malleus, PhD

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
11.09.2020 14:15-17:45 Elina Malleus T-416
26.09.2020 14:15-17:45 Elina Malleus T-416
02.10.2020 10:15-17:45 Elina Malleus T-415
09.10.2020 14:15-17:45 Elina Malleus M-446
16.10.2020 10:15-13:45 Elina Malleus T-416
30.10.2020 10:15-13:45 Elina Malleus M-421