Sotsiaal-emotsionaalne areng ("Hariduse juhtimise alused " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0310/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid
Eesmärk kujundada pädevus hariduspsühholoogiliste sekkumiste (sh sotsiaal-emotsionaalsete oskuste toetamise programmide) kriitiliseks hindamiseks.
Sisu Sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks loodud sekkumisprogrammide olemus ja mõju analüüs.
Õpiväljundid tunneb tänapäevaseid käsitusi sotsiaal-emotsionaalsete protsesside olemuse ja arengu toetamise kohta; oskab teadmistele psüühika toimimise seaduspäradele toetudes analüüsida hariduspsühholoogiliste sekkumisprogrammide olemust ja tõhusust.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Individuaalsed lugemisülesanded ja teemakohased lühianalüüsid
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 28 tundi, iseseisevõpe 128)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kati Aus, MA; Elina Malleus, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 11.09.2020    14:15-17:45   Elina Malleus T-416
 26.09.2020    14:15-17:45   Elina Malleus T-416
 02.10.2020    10:15-17:45   Elina Malleus T-415
 09.10.2020    14:15-17:45   Elina Malleus M-446
 16.10.2020    10:15-13:45   Elina Malleus T-416
 30.10.2020    10:15-13:45   Elina Malleus M-421
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp